Förbigå menyn
Kädet

Artikelkategorier: Nyheter

Avbrott kan förekomma i servicen inom den rehabiliterande arbetsverksamheten

Vasa stad har konkurrensutsatt serviceproducenterna inom rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp fr.o.m. 1.1.2020. Av serviceproducenterna valdes tre, av vilka en drog sig ur efter konkurrensutsättningen. Detta kan medföra olägenheter för serviceklienterna.

Vid konkurrensutsättningen som ordnades på hösten valdes serviceproducenterna Vasa Settlementförening rf, SPR-Kirppis och Resurscentret Föregångarna rf. Staden lyckades inte nå något avtal med Vasa Settlementförening rf, som varit den största köpserviceproducenten, vilket kan leda till avbrott i servicen.

Eftersom servicen är lagstadgad, har Vasa stad börjat utreda alternativ för en ny arbetsverksamhetsplats. Klienterna informeras om avbrott i servicen och strävan är att på det här sättet minimera eventuella olägenheter för dem.

Rehabiliterande arbetsverksamhet är socialservice som en kommun ska erbjuda. Kommunen kan endera köpa servicen eller själv producera den: i Vasa används båda tillvägagångssätten.

Publicerad: 20.12.2019