Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Avstängningen av cykelvägen mot Metviken vid Brändö bro fortsätter

Fotgängarna och cyklisterna dirigeras till andra sidan av Brändö bro.

I slutet av oktober fällde Vasa stads grönområdesenhet 23 silverpilar i dåligt skick vid Metvikens mynning på banken vid Brändö bro mellan körbanan och cykelvägen.

Arbetet på området fortsätter, och cykelvägen på den sida av Brändö bro som vetter mot Metviken är stängd under tiden arbetet pågår.

Grönområdeschef Timo Jousmäki säger att grönområdesenheten i samband med att stubbar avlägsnades och planteringsområden och växtunderlag gjordes i ordning fann stora brister och sådant som behöver repareras i brons gallerbrunnar för dagvatten samt rörsystem. – Med kommunteknikens projekteringsenhet har överenskommits att enheten beställer reparationerna av grönområdesenheten för att större skador på brons strukturer ska undvikas och för att förbättra dagvattensystemets funktion, säger Jousmäki.

De nämnda reparationsarbetena har fördröjt inledandet av de egentliga planterings- och grönområdesarbetena, och därför håller man cykelvägen stängd längre än planerat.

Med tanke på slutresultatet ser Jousmäki det som en positiv sak att helheten sköts på en gång.
– Vi gör hela området ordentligt på en gång, så får vi en representativ helhet och behöver inte bearbeta området många olika gånger, säger han.

Publicerad: 19.11.2019