Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Besöken begränsas inom socialarbete och familjeservice – Gerby och Korsnästågets skötar- och läkarmottagningar stängda

Besöken begränsas till de mest närstående personerna inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning, personer inom missbrukar- och mentalvård, dag- och arbetsverksamheten för personer inom dag- och arbetsverksamheten samt barnskyddets enheter t.o.m. 31.10.2020. Därtill fortsätter skötar- och läkarfunktionerna inom Gerby och Korsnästågets hälsostationer vara stängda fram till 1.11.2020.

Med anledning av coronasituationen begränsas besöken i boendeserviceenheterna för personer med funktionsnedsättning samt inom missbrukar- och mentalvårdsrehabilitering, dag- och arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning och barnskyddets enheter i mån av möjlighet till att enbart familjen och de mest närstående personerna till klienterna får göra besök.  Vi rekommenderar att anhöriga och de mest närstående håller kontakt via samtal och videokommunikation.

– Ett egentligt besöksförbud är inte i kraft i denna stund inom barnskyddets enheter. Familjemedlemmar som besöker eller deltar i vården av sina anhöriga ska följa de anvisningar personalen ger. Därtill ska den allmänna starka maskrekommendationen beaktas, bekräftar Erkki Penttinen, resultatområdesdirektör inom socialarbete och familjeservice.

Besöken i enheterna sker begränsat och tryggt

Besöken begränsas i huvudsak så att enbart invånarens närmast anhöriga samt familjen får komma på besök. I enheterna utförs besök endast i klientens eget rum eller i något speciellt utrymme som meddelats för besöket, således undviks de allmänna vistelseutrymmena i enheten.

Besökarna ska bära näs- och munskydd under hela besökstiden. Därtill försäkras av besökaren att denne inte exponerats för coronavirus eller har influensasymptom.

I boendeenheterna är det också möjligt att ta med en anhörig på promenad eller att ordna träffar i hemliknande förhållanden med familjen. En stark rekommendation är att även hemliknande träffar sker utomhus eller på annat tryggt sätt så att eventuella smittor förhindras.

Ifall ärenden sköts i offentliga utrymmen, såsom butiker eller apotek, eller situationer där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd bör näs- och munskydd användas.

Skötar- och läkarfunktionerna inom Gerby och Korsnästågets hälsostationer fortsätter vara stängda fram till 1.11

Patienten meddelas per telefon om mottagningstider som avbokas. I Gerby fungerar barnrådgivningen och tandkliniken normalt. I Korsnäståget fungerar barnrådgivningen, tandkliniken och sårvårdarens mottagning normalt. Likaså fungerar hälsostationernas telefonservicenummer normalt:

  • Gerby hälsostation tel 06 325 1711
  • Kyrkoesplanadens hälsostation tel 06 325 1666
  • Korsnästågets hälsotation tel 06 325 1691
  • Dammbrunnens hälsostation tel 06 325 1703 och 06 325 1770
  • Lillkyrö hälsostation tel 06 325 8500

 

Publicerad: 14.10.2020