Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Bostäders avloppsvatten till Metviken

En passerande påpekade åt Vasa Vatten om lukt vid Metviken. Under filmning av kloakerna framkom det att avloppsvatten från bostäder hamnat i Metviken p.g.a. ett kopplingsfel i en fastighet.

Avloppet till den nya flervåningsfastigheten vid Kyrkoesplanaden har felkopplats inom fastigheten så att dess hushållsavloppsvatten, ca 5 m3 per dygn, leds till dagvattenledning och hamnar via Kyrkoesplanadens dagvattenledning till Metviken. Disponenten och entreprenören till fastigheten har kontaktats och reparationen börjar genast på torsdag 18.7.

Igår har man tagit extra vattenprov från Metviken samt badstränderna vid Sandö och Smulterö. Deras resultat kommer på fredag 19.7. Sommarens badvattenprov (senaste proven tagna 24.6.2019) uppfyllde kvalitetskraven. Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa stad övervakar badstränder och förorening av vattendrag.

Övriga information:

Vasa Vatten

Irma Hyry, vd

tel: 06 325 4150

Publicerad: 18.07.2019