Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Coronaexponering på Vasa stadssjukhus 8.10

Publicerad: 11.10.2021

Coronaexponering har uppdagats på avdelning 9, Vasa stadssjukhus. Tre patienter samt en del av personalen har exponerats för coronavirus.

De exponerade patienterna vårdas på sina rum. Samtliga innevarande 21 patienter har effektiverad symtombevakning.

Besöksförbud råder på avdelning 9. Avdelningen återgår till normal verksamhet 18.10.2021, ifall inte nya fall uppdagas.

Information om coronaviruset