Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Coronaexponeringar i läroanstalter i Vasa

Publicerad: 12.2.2021

I Vaasan lyseon lukio, Vamias Sampo-campus, Vamias Hansa-campus och Vasa gymnasium har man konstaterat exponeringar för coronavirussmitta. Totalt har 47 personer satts i karantän på grund av fallen.

I Vaasan lyseon lukio har ett fall av coronavirussmitta konstaterats och 15 personer kartlades ha blivit exponerade för smitta vid ett provtillfälle 5.2. De har kontaktats och satts i karantän.

– I Vaasan lyseos lokaler har trots exponeringarna enligt de uppgifter jag fått inte en enda smitta skett under året. Läroanstalten har varit en trygg plats att studera i och träffa andra unga. Det här ska alla ha ett tack för. Användningen av munskydd och en god handhygien har varit en effektiv åtgärd för att hindra epidemin, säger Vaasan lyseon lukios rektor Jaakko Perttu.

Två studerande på Vamia har smittats

Två studerande på Vamia har konstaterats vara smittade av coronaviruset. Den ena av studerandena har rört sig i Sampo-campus lokaler och den andra i Hansa-campus och Vasa gymnasiums lokaler.

Vid spårningsarbetet framkom att de som exponerats med anledning av de två fallen är totalt 32. De har kontaktats och satts i karantän. De som har besökt Vamias matsalar Matilda och Appetito tisdag 9.2. kl. 10.45-11.15 kan ha exponerats för coronavirussmitta. De ombeds följa med sitt hälsotillstånd och söka sig till coronavirustest, om de får symptom.