Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja ja potilas

Artikelkategorier: Nyheter

Coronavaccineringar i större skala inleds när det finns tillräckligt med vaccin

Publicerad: 18.1.2021

Uppdaterad: 18.1.2021

Vasa stad är beredd att inleda vaccineringen av befolkningen genast då tillräckligt med vaccin fås till Finland och Vasa. Då vaccinering av befolkningen i stor skala inleds, kommer det att informeras om detta både i tidningarna och på Vasa stads webbplats.

– Vaccineringen har nu inletts vid det effektiverade serviceboendet för seniorer och i de persongrupper som riskerar att få svåra sjukdomsbilder eller vilkas arbetsinsats är avgörande vid tryggandet av verksamheten inom hälso- och socialvården, säger ledande överläkaren Heikki Kaukoranta.

Också sedan vaccineringarna har inletts gäller de allmänna försiktighetsåtgärderna, såsom att använda munskydd, tvätta händerna och begränsa de sociala kontakterna, till dess smittrisken är tillräckligt låg.

Se: Vaccinationsordning och covid-19-sjukdomens riskgrupper (THL)

Information om coronaviruset