Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Coronavirusläget har snabbt blivit sämre i Vasa – smitta har konstaterats på flera platser

Coronavirussmitta (Covid-19) har konstaterats vid Vaasan A-Kilta, Jansson-hemmet, Gustavsro ungdomshem, Yrkesakademins campus, och massexponeringar har skett vid stadssjukhusets avdelning 5 och 9, vid Variskan koulu och Vamias Sampo-campus.

– Klasserna 7–9 har övergått till distansundervisning, de som har blivit smittade har isolerats på sina vårdplatser eller hemma, de som har exponerats har försatts i karantän och övriga personer som har vistats i samma lokal vid läroinrättningarna har getts anvisningen att hålla sig i frivillig karantän i 10 dagar, berättar ledande överläkare Heikki Kaukoranta vid Vasa stad.

Under frivillig karantän är det tillåtet att röra sig utanför hemmet endast om det är nödvändigt.

– På hälsostationerna förstärks spårningen av coronaviruset och tre nya läkare inom smittsamma sjukdomar har utnämnts. Inom hem- och anstaltsvården begränsas besöken vid stadssjukhusets avdelningar 5 och 9 och patientförflyttningarna har avbrutits. Avdelningarna 6 och 7 fungerar normalt. Det rekommenderas att besök vid serviceboendeenheterna undviks. Den dag-, stimulans- och arbetsverksamhet som är underställd socialsektorn avbryts, förtydligar Kaukoranta.

Gällande rekommendationer

I vår region gäller en stark rekommendation om munskydd. Det rekommenderas att sammankomster på flera än 10 personer inte ska ordnas, inte heller privat. Också när färre än 10 personer träffas gäller rekommendationen om munskydd. Det rekommenderas att man inte träffar släktingar och bekanta som är gamla och har primärsjukdomar. Till områden i som är i coronavirusinfektionens spridningsfas bör man inte resa och det rekommenderas att man inte heller kommer hit från sådana områden.

– Det är ledsamt att behöva ge sådana här anvisningar och rekommendationer så här inför julen. Coronaviruset tycks emellertid varken bry sig om kyrkliga fester eller det nya året. Tillsammans kan vi klara oss ur det här, men det kräver en insats av var och en av oss, bekräftar Kaukoranta.

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset
Information om coronaviruset

 

Publicerad: 15.12.2020