Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Coronavirussituationens inverkningar inom social- och hälsovårdsservicen

Vi handlar enligt de riktlinjer som regeringen utfärdat 16.3.2020 samt i intensivt samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt. Coronasituationens effekter syns enligt följande inom social- och hälsovårdsservicen.

Personer över 70 år kan enligt övervägande gå till butiken och röra sig utomhus enligt sitt hälsotillstånd

Fastän regeringen 16.3.2020 ålade personer över 70 år att hålla sig isolerade från kontakter med andra människor i mån av möjlighet i karantänliknande förhållanden, så kan de ändå enligt sitt hälsotillstånd gå till butiken utanför rusningstid samt röra sig utomhus enligt den egna funktionsförmågan.

– Det är viktigt att hålla lämpligt avstånd till andra människor och undvika närkontakt samt större människogrupper. Personer över 70 år kan besöka apotek och butiker under lugnare tider. Vi har diskuterat det här med läkarna, upplyser direktören för hem- och anstaltsvården Leif Holmlund.

Besök på stadssjukhuset och boendeservice med heldygnsomsorg är förbjudet

Dagverksamheten, minnesverksamheten och köpservicen, gymverksamheten och stimulansverksamheten är stängda. Fastän minnespoliklinikens verksamhet har avbrutits, så är minneskoordinatorn i brådskande ärenden anträffbar på nummer 040 197 1175 må-fr kl. 8-16

Verksamheten inom utdelningen av vårdförnödenheter fortsätter på normalt sätt.

Alla evenemang på Formansgatan, Bergcentret och inom pensionärsföreningarna har ställts in tills vidare.

Besök på  Vasa stadssjukhus avdelningar är förbjudet, endast patienter i terminalvård kan man besöka enligt överenskommelse.

Vid behov kan man kontakta avdelningarna per telefon:

Avdelning 5: 040 537 9057, tfn 040 705 4818.
Avdelning 6: tfn 06 325 1780, tfn 040 621 1235. Till anhöriga tfn 06 317 7101.
Avdelning 7: tfn 06 325 1890, tfn 06 325 1891
Avdelning 9: tfn 06 325 1940 och tfn 06 325 1941.

Hemsjukhuset har verksamhet 24/7, tfn 040 741 5950.

Även besök på boendeservice med heldygnsomsorg är förbjudet.

Telefonnumren till servicehusen 24/7:

Fyrrykartano: tfn 040 183 0241
Himalaja: tfn 06 325 3421
Hemstrand: tfn 040 645 8584
Krannila: tfn 040 641 3485
Brändös Pärla: tfn 0400 852 635
Bruksgården: tfn 040 126 1889

Distanskontakter och digitala tjänster ökas

Alvar-bildtelefonverksamheten effektiveras och rehabiliteringen inriktas speciellt på de klienter som nu blir utan dagverksamhet. Likaså ökas annan digital service inom olika serviceområden, till exempel anhörigas kontakttagande på distans och hemvårdens distansbesök.

Närståendevårdarnas hälsogranskningar flyttas till en senare tidpunkt. Brådskande hembesök inom socialarbetet tryggas och bedömningar av servicebehovet inom hemvården genomförs.

Hemvård

Bara friska vårdare sköter klienter inom hemvården, som inte har symptom på infektion i övre luftvägarna. Det har blivit svårare att få vikarier, men den vård som klienterna behöver ordnas.

– Vi ber om förståelse, för de ankomsttider som överenskommits kan på grund av situationen variera, och likaså kan tiden hos klienten ändras, berättar chefen för hemvården  Paula Olin.

Inom hemvårdens badservice sköts klienter som behöver speciell vård.

För att minska på smittorna vid klientbesöken i anslutning till hemvården övergår man i mån av möjlighet till att de utförs per telefon, om det passar klienten och syftet med besöket. Om en anhörig själv vill sköta klienten, kan man komma överens om det med servicehandledaren.

– Ring till hemvården ENDAST med övervägande, eftersom telefonerna för tillfället ringer verkligt ofta och det här tar tid från hembesöken hos klienterna, påpekar Olin.

Hemvårdens måltidsservice omfattar bara dem där de utfärdade kriterierna uppfylls exempelvis enligt bostadsområde. Privat måltidsservice: Rondo Catering, Mjölnaregatan 5-7, tfn 06 357 8661, Wanha Wasa Catering, Backbrunnsvägen 1, tfn 050 3097975 samt Lounasravintola Eväshetki, Lillkyro, tfn 044 235 1484.

Butiksservicen beställer man själv. Butiksservice levereras av K-Supermarket Wasa. Butiksbeställningar/leveranser av kassar: Ulf Beijar tfn 045 254 7725. Tilläggsuppgifter: köpman Tomi Nordin tfn 040 756 2636. Beställningar kan även göras på nätet på adressen: www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-wasa. I många butiker hålls särskilda morgonöppettider för dem som hör till specialgrupper.

Hälsovårdsservice

Inom mottagningsservicen har man börjat annullera icke brådskande bokade tider för personer över 70 år både till skötares och läkares mottagning; man strävar efter att nå patienterna per telefon: annullerade tider senast från och med torsdag 19.3.

Vid enheten för hälsofrämjande annulleras idrottsrådgivarens och näringsterapeutens mottagningstider från och med måndag 23.3, en del redan i slutet av den här veckan. Patienterna meddelas per telefon.

Läs meddelande 17.3.2020: Ändringar i verksamheten vid Vasas hälsostationer till följd av coronaviruset

Socialarbete och familjeservice

Peppi-familjearbetets chattservice är öppen 16-20.3.2020 kl. 9-15.

Följande service är för närvarande inställd fram till 13.4.2020.

  • Alla verksamhetsformer inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte
  • Alla Vasaklientgruppers dag- och arbetsverksamhet i Vasa stads egna, samkommunernas och enskilda serviceproducenters verksamhetsenheter. Vad gäller de klienter som inte kan stanna hemma, koncentreras servicen till en verksamhetsenhet.
  • Tillfällig vård av barn med utvecklingsstörning

Platsantalet vid missbrukarstationen är för närvarande begränsat till sex klientplatser. Missbrukarstationen har tillnyktrings- och akutvård samt substitutionsbehandling.

Besök är förbjudna i boendeserviceenheter för riskgrupper både i stadens egna verksamhetsenheter och de enheter utanför staden, där det finns klienter från Vasa. Från fall till fall kan besöksmöjligheter bedömas för symptomfria anhöriga till kritiskt sjuka klienter.

 

Information om coronaviruset

Publicerad: 18.03.2020