Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Coronavirussmitta i Gustavsborgs daghem 30.10

Ett barn vid Gustavsborgs daghem i Vasa har konstaterats ha coronavirussmitta 30.10. Antalet personer som eventuellt exponerats för viruset är allt som allt 17.

Antalet barn som exponerats är totalt 10 och sju av de anställda. De exponerade har satts i karantän till 6.11. Den övriga verksamheten vid daghemmet fortsätter som vanligt.

Familjen fick kännedom om att barnets coronatest var positivt på fredag 30.10. Daghemmets personal samt de barn som försatts i karantän och alla vårdnadshavare till barnen på daghemmet har informerats om det skedda fredagen 30.10.

Barnet som nu har testat positivt för Corona, har inte i Gustavsborg varit i kontakt med det barn som tidigare i veckan fick ett positivt Corona svar.

Publicerad: 30.10.2020