Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Coronavirussmitta konstaterades 23.7 på Bruksgården – 3.8 återgått till normal verksamhet

Publicerad: 26.7.2021

Uppdaterad: 3.8.2021

På Bruksgården, serviceboendeenheten för åldringar, konstaterades 23.7 en coronavirussmitta. Exponerade är totalt 19 personer, av vilka elva hör till personalen och åtta är boende. På Bruksgården gäller för närvarande besöksförbud till 3.8.2021, förutsatt att inga flera smittfall konstateras.

Uppdaterad situationen 3.8.2021:

– Till all lycka spreds coronaviruset inte vidare, så vi har återgått till normal verksamhet i dag, 3.8.2021. Likaså har besöksförbudet upphävts, säger överläkaren vid hem- och anstaltsvården Markus Råback.

***

Största delen av dem som exponerats känner man till. Elva anställda har försatts i karantän och åtta boende har isolerats, dvs. de vårdas i sina egna rum.

– Hittills har inga symtom som passar in på coronavirussmitta konstaterats bland de exponerade, men de är under observation. Om symtom visar sig, testar vi dem genast, berättar överläkaren vid hem- och anstaltsvården Markus Råback.

Vid Bruksgården finns flera småhem och de som ingår i personalen arbetar och rör sig också i andra småhem inom enheten, därför har hela Bruksgården besöksförbud fram till 3.8.2021, ifall inga fortsatta smittor konstateras.

Ersättande personal har fåtts till enheten, och följaktligen fungerar verksamheten och servicen som normalt.

Korttidsvården ordnas på annat sätt

För närvarande kan inga nya klienter tas till Bruksgårdens korttidsvård. Saken granskas på nytt den vecka som börjar 2.8.2021.

– De anhöriga till dem som var på kommande för vård kontaktas just nu. För klienterna inom korttidsvården försöker vi ordna vård vid stadens andra enheter, om vården inte kan ordnas på annat sätt hemma hos klienten t.ex. med hjälp av de anhöriga och hemvården, förklarar Råback.

Information om coronaviruset