Förbigå menyn
Vaasan Sähkön työmaa

Artikelkategorier: Nyheter

De tillfälliga trafikarrangemangen på Brändö bro fortsätter till 31.7.

De tillfälliga trafikarrangemangen på Brändö bro fortsätter ända till 31.7.2019. Busshållplatsen och gång- och cykelvägen vid Brändö bro på Vasa Elektriskas sida är stängd för trafik på grund av saneringen av tegelskorstenen på Vasa Elektriskas tomt.

Man bedömde först att arbetena skulle pågå under tiden 14.5–28.6.2019. De hårda vindarna har dock avbrutit saneringen och fördröjt arbetena, vilket gör att även de tillfälliga trafikarrangemangen fortsätter.

−  Små bitar av tegel kan hamna på cykel- och gångvägen och av säkerhetsskäl har den stängts medan arbetena pågår, säger Vasa Elektriskas underhållschef Mika Malassu.

Meddelande 15.5.2019: Tillfälliga trafikarrangemang på Brändö bro 14.5–28.6

 

Publicerad: 01.07.2019