Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Den årliga uppföljningen av kvaliteten på vattnet vid badstränderna i Vasa inleds 8.6 

De årliga provtagningarna vid badstränderna inleds 8.6.2020 i och med att sommarens badsäsong är på kommande. Badstränderna är öppna som normalt men besökarna på stränderna ska beakta anvisningarna under undantagsförhållandena. 

Miljöhälsovården följer varje år med vattenkvaliteten vid 14 badstränder i Vasa och Laihela under badsäsongen 15.6–31.8. Provtagningsdagarna år 2020 är 8.6, 29.6, 20.7 och 10.8. Proverna tas enligt den bifogade uppföljningskalendern (pdf).

Enligt kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008 är följande åtgärdsgränser uppställda för enstaka undersökningsresultat:

  • de fekala enterokockerna ska underskrida 200 pmy/100 ml
  • Escherichia coli ska underskrida 500 pmy/100 ml och
  • cyanobakterierna (blågröna alger) ska inte kunna observeras organoleptiskt, d.v.s. med syn, lukt och beröring, i badvattnet eller på badstranden.

Närmare uppgifter om analyser i bilagan (pdf).

Vasa stads miljöavdelning informerar om resultaten. Om vattnet inte uppfyller kvalitetskraven, tas ett nytt prov så snabbt som möjligt. Dessutom kan badvattnets kvalitet ytterligare kontrolleras med extra prover i undantagsförhållanden.

Badstränderna är öppna, beakta anvisningarna för undantagsläget

Enligt miljöavdelningen görs förberedelserna inför den kommande badsäsongen vad gäller övervakningen av konsumentsäkerheten och kvaliteten på vattnet vid badstränderna tills vidare på samma sätt som under normala förhållanden trots coronavirusepidemin. Statsrådets anvisningar om stängning har inte i något skede gällt allmänna badstränder förutom de allmänna utrymmena vid dem, såsom omklädnings- och bastuutrymmen. De allmänna badstränderna har jämställts med motionsstigar som är öppna för alla.

Enligt nuvarande uppgifter uppskattas risken för coronasmitta vara låg när man simmar i naturvatten. Risken hänger närmast samman med smittospridning vid närkontakter, ifall någon person som sprider coronovirus samtidigt simmar eller befinner sig på en allmän badstrand. – I Vasa följer vi de riksomfattande och regionala myndigheternas anvisningar. Vid behov informerar vi om saken, berättar miljöingenjör Ulla Udd.

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL) har gett följande anvisningar till dem som vistas på badstränderna:

1. Stanna hemma när du är sjuk!
2. Undvik stränder där det är mycket folk.
3. Njut av att vara på stranden tillsammans med dina närmaste, håll två meters avstånd till övriga på stranden och i vattnet.
4. Snyt dig och hosta i en näsduk också på stranden. Kom ihåg god handhygien på wc, utomhusmotionsplatserna och lekplatserna.
5. Ta väl hand om din omgivning. Sätt skräp i skräpkärlen eller ta skräpet med dig.
6. Bekanta dig med infotavlan på badstranden och gör så som det står i anvisningarna. Strandvakten ger anvisningar om det behövs.

Den som upprätthåller en badstrand ska med skyltar informera om underhållet av badstranden

Ifall den verksamhet som den som upprätthåller badstranden bedriver har avbrutits på grund av Covid-19-viruset, kan badstranden stängas till dess att verksamheten fortsätter igen. Den som upprätthåller badstranden måste sätta upp en informationsskylt och informera besökarna ifall badvattnet inte övervakas och stranden inte i övrigt tills vidare underhålls.

Kontakt

Vasa stads telefonväxel tfn 06 325 1111 eller e-post terveysvalvonta@vaasa.fi

Publicerad: 02.06.2020