Förbigå menyn
Kaislat syksyllä meren rannalla

Artikelkategorier: Nyheter

Den ekonomiska situationen påverkar mångt och mycket

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 26.8.2019 bl.a. besparingar, avslutandet av stadens samarbetsförhandlingar samt avsiktsförklaringen gällande strandområdet i Inre hamnen.

För att anpassa ekonomin letade man redan tidigare efter möjligheter att spara in 2,5 %, dvs. 66,4 miljoner euro, i driftsplanerna för åren 2020–2021, för att sparmålet på 16 miljoner euro ska kunna nås. Utöver detta försökte man få till stånd besparingar på 9 miljoner euro via samarbetsförhandlingar.

Genom anpassning av ekonomin och genom samarbetsförhandlingsförfarandet bedöms att staden når målet att anpassa ekonomin på 25 miljoner euro till utgången av år 2021.

Stadens samarbetsförhandlingar avslutades

När samarbetsförhandlingarna inleddes 30.4.2019 var målet en besparing på 9 miljoner euro, vilket betydde ca 237 årsverken, före utgången av år 2021.

Vid förhandlingarna, som avslutades 21.8.2019, hittades lösningar som resulterar i att stadens personal minskar med 145 årsverken fram till utgången av år 2021. Högst 25 anställningsförhållanden sägs upp före utgången av år 2021.

Med hjälp av personalplanering får man en besparing på ca 5,5 miljoner euro och med andra åtgärder en besparing på ca 3,5 miljoner. Arbetsgivaren är också beredd på permitteringar på 1-3 dagar åren 2020 och 2021, om man inte når sparmålen med andra åtgärder.

– Personalminskningarna strävar man i regel efter att göra genom s.k. naturlig avgång, såsom pensioneringar, visstidsbefattningar och andra avgångar. Av personalen vid  Vasa stad har cirka 360 personer uppnått eller uppnår rätten att gå i pension vid utgången av år 2021. Antalet anställda som eventuellt måste sägas upp försöker vi hålla så litet som möjligt, berättar tf. personaldirektör Jyrki Sydänoja.

De sparåtgärder som överenskommits vid samarbetsförhandlingarna har planerats sektorvis. I fråga om bildningssektorn ingår i sparåtgärderna också slopande av kommuntillägget av hemvårdsstödet åren 2020–2021 samt stängning av Brändö bibliotek. Inom social- och hälsovårdssektorn omorganiseras t.ex. tjänsterna till personer med funktionsnedsättning samt verksamheten vid minnesföreningarna.

Stadsstyrelsen godkände slutresultatet av samarbetsförhandlingarna i enlighet med förslaget. Ärendet går inte till stadsfullmäktige för behandling, eftersom detta ärende hör till stadsstyrelsens behörighet.

Avsiktsförklaring om strandområdet i Inre hamnen

Bluet Oy, som valts för att realisera den flytande terrasspaviljongen i Inre hamnen, är fortfarande intresserad av projektet. Därför ingås en avsiktsförklaring med bolaget och den gäller till och med 30.5.2020.

Syftet med avsiktsförklaringen är att komma överens om samarbete mellan Vasa stad och Bluet samt om de fortsatta åtgärder som behövs och om tidtabellerna för realiseringen av projektet. Staden deltar inte i de kostnader som orsakas av förplaneringen.

 

Föredragningslistor protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Publicerad: 29.08.2019