Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Det kan smaka av sommar i hushållsvattnet i Vasaområdet

Publicerad: 21.6.2022

Under sommaren kan invånarna på Vasa Vattens verksamhetsområde märka avvikelser i hushållsvattnets lukt och smak. De varmare somrarna har under de senaste åren medfört ett behov av att effektivera desinficeringen av hushållsvattnet speciellt i slutet av sommaren.

Vattnet i Kyro älv och de hushållsvattenledningar som löper i terrängen är som varmast i slutet av juli och i augusti. Tilläggsdesinficeringen kan observeras i hushållsvattnet i form av avvikande  lukt och smak.

Till desinficeringen av hushållsvattnet används bara godkända och trygga kemikalier och doseringsmängden för ämnena underskrider mycket klart de tillåtna gränserna. Vasa stads miljöavdelnings hälsoingenjörer övervakar verksamheten.

Det hushållsvatten som Vasa Vatten distribuerar undersöks i normalläge regelbundet på vattenverket och genom att prover tas från olika delar av nätet.

Då eventuella smak- eller luktolägenheter framkommer, intensifieras provtagningen och undersökningen märkbart. Dessutom ökar man på problemområdena vattnets omsättning genom att man låter vatten rinna ut i terrängen.

Lukt- och smakolägenheterna är inte skadliga för hälsan

Ett ovillkorligt krav för hushållsvattnet är att vattnet inte får leda till hälsoskador för användarna.

Situationer med smak- och luktolägenheter som eventuellt observeras under sommaren är emellertid inte sådana som är skadliga för hälsan enligt bestämmelserna.  Därför har man inte behövt utfärda användningsförbud för hushållsvattnet av ovan nämnda orsaker under tidigare år.

Det kan även förekomma prognostiserade kvalitetsstörningar i hushållsvattnet den här sommarsäsongen.

– Vi uppmuntrar kunderna att ge respons till vattenverket i första hand via Vasa stads responsservice på adressen feedback.vaasa.fi. Vid akuta större störningar kan kundservicen ringas (06) 325 1111 eller vattenverkets driftsövervakare på nummer (06) 325 4151, uppmanar Vasa Vattens verkställande direktör Irma Hyry.

Vasa Vatten beklagar på förhand eventuella avvikelser i hushållsvattnets lukt och smak samt strävar efter att klarlägga metoder för hur nämnda kvalitetsstörningar i hushållsvattnet kan avlägsnas eller åtminstone minskas.