Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Direktören för småbarnspedagogik och skoldirektören har valts

Till Vasa stads nya direktör för småbarnspedagogik har valts Anne Savola-Vaaraniemi och till skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen Kari Nummela.

Nämnden för fostran och undervisning valde på sitt möte onsdagen den 2 oktober pedagogie magister Anne Savola-Vaaraniemi till tjänsten som direktör för småbarnspedagogik. Savola-Vaaraniemi inleder sitt arbete 1.1.2020.

Enligt intervjugruppen framträdde Anne Savola-Vaaraniemi som den mest meriterade sökanden till följd av sin långa arbets- och ledarskapserfarenhet inom småbarnspedagogiksektorn, sin starka tidsenliga kännedom och kunskap om småbarnspedagogiksektorn samt sina fräscha tankar om utveckling.

Sedan början av år 2008 har Savola-Vaaraniemi arbetat inom Vamia som lektor och utbildat närvårdarstuderande med inriktning på småbarnspedagogik. Under det senaste året har hon även varit anställd som lektor inom Vasa yrkeshögskola. Arbetserfarenhet från småbarnspedagogiksektorn har hon fått som daghemsföreståndare inom Vasa stad i cirka 11 år och som barnträdgårdslärare i cirka 15 år.

Skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen

Till skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen valde nämnden pedagogie magister Kari Nummela. Från början av år 2018 har Nummela skött den lediga tjänsten som skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen inom Vasa stad.

Enligt intervjugruppen utmärkte sig Kari Nummela som den mest meriterade sökanden på basis av sin långa erfarenhet inom grundläggande utbildning och ledarskap. Han har skaffat sig erfarenhet av förmans- och ledarskapsarbete efter att ha varit rektor, områdesrektor och skoldirektör i sammanlagt 31 år. Att på ett meriterat sätt ha skött uppgiften som skoldirektör sedan början av år 2018 har gett Nummela sådan specialkompetens och förmåga att detta för hans del kan anses vara ett starkt bevis för utnämnandet till tjänsten.

Nummela inledde sin karriär som klasslärare år 1985 i Vaasan keskuskoulu. År 1988 valdes han till rektor för Vaasan keskuskoulu. År 2000 övergick han som rektor till Vaasan Onkilahden koulu där han arbetade till år 2015. Från år 2014 har han verkat inom den finskspråkiga grundläggande utbildningens förvaltning som områdesrektor på deltid och från år 2016 som heltidsanställd områdesrektor i uppgiften för viss tid.

Publicerad: 03.10.2019