Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Lääkäri laittaa siteen lapsen sormeen

Artikelkategorier: Nyheter

En del av skötarnas mottagningsbesök avgiftsbelagda från och med den 2.9

För skötarbesöken på hälsostationernas mottagning uppbärs avgift 10 euro för de två första besöken från och med den 2.9.2019. Avgiften gäller sjukvårdsmottagningen. Besöken för under 18-åringar och krigsveteraner är fortsättningsvis avgiftsfria.

För de två första besöken på skötarens mottagning under kalenderåret uppbärs avgift. Från och med det tredje besöket är det avgiftsfritt. Avgifterna inkluderas i social- och hälsovårdens klientavgiftstak, som är 683 euro/kalenderår.

Följande skötarbesök är avgiftsbelagda:

 • skötarnas sjukmottagning på hälsostationerna
 • diabetes- och astmamottagningen
 • undervisningshälsocentralen
 • sårvårdsmottagning
 • traumapolikliniken
 • mottagningen för hyposensibilisering

Situationer, då skötarbesök är avgiftsfria:

 • ifall klienten har ett läkarbesök på grund av samma sjukdom under samma dag
 • ifall klienten hänvisas från skötare till läkare, uppbärs endast avgift för läkarbesöket
 • skötarbesök på mental- och beroendeservicen
 • undersökningar så som spirometri, doppler-mätning, hörselundersökning, hjärt- och blodtrycks Holter, fotografering av födelsemärken och besök inom utdelning av sjukvårdsmaterial
 • vaccination
 • undersökning och vård av allmänfarlig smittsam sjukdom så som HIV-infektion, gonorré, klamydia eller annan könssjukdom
 • klienter med veterankort eller -tecken
 • klienter under 18-åringar

Alla klientavgifter granskas årligen.

Publicerad: 29.08.2019