Förbigå menyn

Information om coronaviruset

uorisotyöntekijä Satu Jäntti

Artikelkategorier: Nyheter

En egen ungdomsarbetare till det uppsökande ungdomsarbetet i Lillkyro

Publicerad: 2.12.2020

Uppdaterad: 2.12.2020

Lillkyroområdet i Vasa får en egen ungdomsarbetare för det uppsökande ungdomsarbetet. Den nya arbetstagaren ska försöka förebygga marginalisering bland unga samt stöda och hjälpa de unga i Lillkyro- och Laihelaområdet som redan har marginaliserats.

Ungdomsarbetare Satu Jäntti börjar i det uppsökande ungdomsarbetet 1.12. Jäntti är en del av Vasa stads ungdomsserviceteam samt har som sitt arbetspar Laihelas ungdomsarbetare inom det uppsökande ungdomsarbetet. Jäntti delar sin arbetstid mellan Lillkyro och Laihela.

– Jag vill hjälpa unga i området och vara en person som man lätt kan närma sig och som på riktigt är intresserad av hur unga mår och även deras eventuella problem, berättar Jäntti.

Vasa stads ungdomsservice har erhållit ett specialunderstöd på 30 000 euro av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Förebyggande arbete samt stöd för unga som redan har marginaliserats

Det uppsökande ungdomsarbetet stöder unga i deras vardag t.ex. i frågor som ansluter sig till framtidsplaner, studiemöjligheter, arbete och utkomst.

– Ungdomsarbetaren inom det uppsökande ungdomsarbetet möter varje ung person med förståelse och empati, men utan att glömma att vara barmhärtig mot sig själv, säger Jäntti.

Syftet med projektet är att förhindra marginalisering bland unga i området samt att stöda och vara till hjälp för unga som har marginaliserats.

– Vi vill speciellt nå de ungdomar som inte omfattas av någon service och som inte kan söka sig till den service som de behöver, beskriver chefen för ungdomsverksamheten Tuula Ahonpää.