Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

En person med coronavirussmitta har varit på restaurang i Vasa

Coronavirusinfektion har blivit konstaterad hos en person som varit på restaurang Niska 15.9. ungefär kl. 17.30-19.00 och besökt Sale vid Replot efter kl. 19.

Uppdaterade 18.9.2020

De personerna som har vistats på dessa platser under ovannämnda tider bes kontakta egen hälsostation för coronatest, ifall de utvecklar övreluftvägssymptom så som hosta, snuva, feber eller halsont inom närmaste två veckorna.

Den infekterade personen är hemma i isolering och mår bra. Kartläggning av de utsatta människorna fortsätts.

Hälsostationerna:
Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 eller 06 325 1770
Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

Information om coronaviruset

***

Vasa sjukvårdsdistriktets meddelande 18.9.2020:

Åtta patienter har eventuellt utsatts för coronaviruset – dessutom har man bekräftat två nya smittfall i sjukvårdsdistriktet på fredagen

På fredagen den 18 september har man bekräftat två nya smittfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessa två nya smittfall är inte kopplade till de fall som bekräftades igår och i onsdags hos en praktikant och en anställd vid Vasa centralsjukhus.

Det totala antalet smittfall uppgår nu efter fredagens uppgifter till 86 stycken. Uppgifterna på vår webbplats baserar sig på morgonens uppgifter. Uppgifterna uppdateras alltid på basis av de uppgifter som fås på morgonen för att det inte ska uppstå några missförstånd.

På torsdagen bekräftade man att en anställd vid centralsjukhuset hade smittats, varefter man började utreda vem som eventuellt har blivit utsatt för smittan. Vid utredningen framkom det att utöver 13 anställda kan även 8 patienter ha blivit utsatta för coronaviruset.

– Alla utsatta personer, både patienter och anställda, har satts i karantän. Ingen av de utsatta har för närvarande några symtom, säger infektionsöverläkare Juha Salonen.

Två utlandsresenärer har bekräftats vara smittade

På fredagen den 18 september fick man också ett meddelande om att två personer som anlänt till Finland från utlandet och som är bosatta i Vasa sjukvårdsdistrikt har blivit smittade. Dessa smittfall konstaterades på Helsingfors-Vanda flygplats. De utsatta har spårats och försatts i karantän.

***

Vasa sjukvårdsdistriktets meddelande om det samma fall 17.9.2020 kl. 15.40:

Ett positivt resultat har bekräftats i de snabbtester som tagits bland personalen

På onsdagen den 16 september bekräftades en person som gjorde sin praktikperiod på Vasa centralsjukhus ha blivit smittad av coronaviruset. Med anledning av detta har man under torsdagen närmare utrett antalet utsatta personer genom att snabbtesta dem som eventuellt har blivit utsatta för smittan. På torsdagseftermiddagen bekräftades ett positivt resultat bland personalen. Antalet utsatta personer är nu 13 stycken. Inga patienter har konstaterats blivit smittade. Utredningen av eventuella andra utsatta personer fortsätter.

***

Vasa sjukvårdsdistriktets meddelande om det samma fall 17.9.2020 kl. 10.43:

Coronasmitta bland Vasa centralsjukhus anställda – utsatta utreds som bäst

Ett nytt coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den smittade personen deltar i en praktikperiod på Vasa centralsjukhus. Personen är från ett annat sjukvårdsdistrikt som på onsdagen den 16 september tog kontakt med Vasa centralsjukhus om att ifrågavarande person eventuellt har blivit smittad.

– Efter meddelandet testades personen med ett snabbtest som visade sig vara positivt. Den testade personen var helt symtomfri när hen testades, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Vasa centralsjukhus utreder som bäst hur många som eventuellt har utsatts för coronaviruset. Hittills har man bekräftat att 12 personer har blivit utsatta. Dessa personer har försatts i karantän. I samband med patientkontakter har praktikanten i linje med gällande anvisningar använt kirurgiskt näs-munskydd. Enligt de uppgifter som nu finns till förfogande har inga patienter blivit utsatta. Utredningsarbetet för att spåra utsatta personer fortgår fortfarande.

Publicerad: 16.09.2020