Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

En person med coronavirussmitta på Vaasa-opistos kurs

Publicerad: 20.10.2020

Uppdaterad: 19.3.2021

En studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna vid Vaasa-opisto har konstaterats ha coronavirussmitta. Tack vare noggrann användning av munskydd har den studerande bara kunnat exponera sina studiekamrater eller personalen för smittan under lunchen i Merenkurkun koulus matsal 12–13.10 kl. 12.30–13.10. Inga elever eller lärare från Merenkurkun koulu har funnits i matsalen vid samma tidpunkt.

– Andra vuxenstuderande vid Vaasa-opisto har varit i matsalen samtidigt med personen som konstaterats ha coronavirussmitta. På grund av detta ombes personer som samtidigt visats i matsalen att noggrant följa med symtom på luftvägsinfektion, t.ex. hosta, snuva, feber eller halsont och vid behov kontakta den egna hälsostationen för ett coronatest. Man ska följa med symtom i tio dagar från den eventuella exponeringen, dvs. till 21.10 eller 22.10, säger Vaasa-opistos rektor Sannasirkku Autio.

De studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna vid Vaasa-opisto har informerats om den eventuella exponeringen i matsalen. Alla studerande har i nuläget distansundervisning.

Även Merenkurkun koulus personal och vårdnadshavare har informerats, även om de inte blivit exponerade.