Förbigå menyn
EnergyVaasa Danfoss työntekijöitä

Artikelkategorier: Nyheter

EnergyVaasa växer så det knakar!

12 000 anställda, 160 företag, den sammanräknade omsättningen 5 miljarder euro, allt detta är EnergyVaasa, Nordens mest betydande koncentration av företag inom energibranschen.

Den globala stora efterfrågan på energieffektiva produkter och cleantech-produkter syns även i Vasaregionen och hos dess företag. De nya nyckeltalen för energiklustret EnergyVaasa har samlats in sommaren 2019 i samarbete med företagen i regionen.

EnergyVaasas nyckeltal 2019:

  • Till EnergyVaasa hör 160 företag.
  • Företagens sammanräknade omsättning är årligen 5 miljarder euro.
  • Exportens andel av omsättningen överstiger 80 procent.
  • Företagen har totalt 12 000 anställda.
  • På forskning och utveckling används årligen 200 miljoner euro.
  • Inom EnergyVaasa planeras fram till utgången av 2025 nya investeringar i energiteknisk infrastruktur till ett värde av cirka 1,2 miljarder euro.

På alla punkter har det skett tillväxt. Företagens sammanräknade omsättning, antalet företag samt antalet anställda i dem har ökat med cirka tio procent jämfört med siffrorna för några år sedan, berättar Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communication & Brand Manager.

En gemensam faktor för företagen i EnergyVaasa är att minst drygt hälften av omsättningen härrör från energiteknik. Flera av företagen är internationella från början och beger sig genast ut på den internationella marknaden.

De teknikprodukter som energiklustret tillverkar är på så sätt speciella att de berör varje människa men ändå är de inte nödvändigtvis synliga i vardagen. De minsta produkterna är till storleken ofta bara som en ryggsäck. Och dessa produkter finns till och med i elnätet i alla länder i världen, berättar Jansson.

Publicerad: 12.09.2019