Förbigå menyn
Pyöräilijät

Artikelkategorier: Uutiset

Enligt Vasaborna bör kollektivtrafiken och cyklingen utvecklas

Vasa stad har inlett utarbetandet av ett program för hållbar rörlighet. I maj ordnade vi en enkät i anslutning till programmet och med den kartlade vi stadsbornas attityder till och tankar om rörligheten. Enkäten besvarades av totalt 561 personer. Tack alla ni som svarade!

Enkäten kunde besvaras under tiden 9–23.5, antingen elektroniskt på webben eller i pappersversion på samservicepunkterna. Största delen (72 %) av dem som svarade var i åldern 30–60 år och förvärvsarbetande (74 %).

– Fantastiskt att så här många Vasabor svarade på enkäten! Det var positivt att märka att man i Vasa upplever det som viktigt att utsläppen från trafiken minskas, berättar generalplanläggare Jaakko Löytynoja.

Bland dem som svarade utlottades två presentkort på 100 € till cykelservice. Vi kontaktar vinnarna personligen. Grattis till vinnarna!

Tätare bussturer skulle göra bussen mera lockande

Av dem som svarade på enkäten uppgav 85 % att de är nöjda med promenadförhållandena och friluftsmöjligheterna på det egna bostadsområdet. Av dem som svarade var 56 % missnöjda med hur kollektivtrafiken fungerar och 90 % var av den åsikten att Vasa stad borde satsa mera än nu på cykling och kollektivtrafik.

– Det här är ett klart budskap om att mera bör satsas på cykling och kollektivtrafik enligt stadsborna, konstaterar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

De som svarade på enkäten fick välja de tre viktigaste faktorerna som å ena sidan mest uppmuntrar till användning av hållbara färdsätt och å andra sidan försvårar användningen av dem. Av dem som svarade upplevde 68 % att tätare kollektivtrafikturer skulle gynna hållbar rörlighet mest. Olämpliga bussrutter eller tidtabeller upplevdes som en utmaning. Hälften var av den åsikten att bättre skötta promenad- och cykelrutter skulle uppmuntra till hållbara färdsätt mest.

Största delen av de fritt formulerade kommentarerna gällde förbättring av cyklings- och kollektivtrafikförhållandena. En del av dem som svarade upplevde oro för att service ska försvinna i centrum och för parkeringssituationen i centrum.

Se närmare sammandraget av resultaten av enkäten här: Resultat av invånarenkäten

Resultaten av enkäten utnyttjas vid uppgörandet av visionen och målen för Vasas program för hållbar rörlighet. Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom. Utarbetandet av programmet fortsätter i augusti i workshopar för stadens tjänstemän, myndigheter och förtroendevalda.

Publicerad: 08.08.2019