Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tyttö koulussa

Artikelkategorier: Nyheter

Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar

Enligt Vasa stads social- och hälsosektors anvisningar kan ett barn som haft luftvägssymtom komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar. 

Coronaviruset bekämpas på samma sätt som vanliga virus som orsakar snuva och feber.

– Om barnet uppvisar symtom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta, feber) sköts hen hemma genom att symtomen lindras och hygienen optimeras (nysnings-, snytnings- och hostteknik, handtvätt), säger Heikki Kaukoranta, Vasa stad ansvariga överläkare för infektionssjukdomar och Leena Kettunen, överläkare inom mottagningsservicen.

Om luftvägsinfektionen blir långvarig och pågår över tre dagar eller barnet uppvisar symtom på t.ex. öroninflammation, ska man per telefon kontakta den egna hälsostationen för bedömning av vårdbehovet och eventuellt coronatest.

Ett barn sköts hemma tills det är friskt och tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken kan hen komma efter 1-2 symtomfria dagar.

Friska familjemedlemmar kan jobba, gå i skola och på hobbyer utan begränsningar.

Om barnet insjuknar under daghems- eller skoldagen, meddelas vårdnadshavarna och barnet hämtas.  Hur snabbt barnet måste hämtas beror på hur det mår. Med tanke på exponeringen av andra har ett par timmars fördröjning inte någon betydelse.

– Vi har alla en gemensam uppgift att garantera en trygg småbarnspedagogik- och skolmiljö för varje barn och ung person samt för dem som arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn, vädjar Kaukoranta och Kettunen.

Publicerad: 20.08.2020