Förbigå menyn
maastopyöräily

Artikelkategorier: Nyheter

Evenemang för allmänheten 19.2 om planerna för Vasklotskogen

Ett evenemang för allmänheten ordnas i Drama-salen i huvudbiblioteket 19.2.2020 kl. 18.00–20.00 om utveckling av rutterna i och rekreationsanvändningen av skogen i Vasklot.  

Alla är välkomna med för att planera och diskutera användningen av skogsområdet.

Bland annat planeras en breddning av stigen genom området till cykelled samt delvis ändring av motionsbanans sträckning så att den passar ihop med planerna för området.

Förbättringen av cyklingsförhållandena på området motsvarar behov som de nya arbetsplatserna i Vasklot för med sig. Med planläggningen struktureras trafiknätet i Vasklot, avskiljs gång- och cykeltrafiken från bil- och långtradartrafiken samt förbättras förutsättningarna för hållbara färdsätt.

Evenemanget ordnas av Vasa stads planläggning och kommunteknik.

Publicerad: 14.02.2020