Förbigå menyn
Lapset juoksevat päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Nyheter

Fart på småttingarna i Vasa!

När barnen i daghemmet Palosaaren päiväkoti går ut, springer alla först runt på gården och kramar träd. Först sen, något andfådda, letar de fram leksakerna och börjar syssla med mer traditionella aktiviteter på gården.  Det här är ett litet exempel på hur mer rörelse förs in i vardagen för barn i Vasa med hjälp av ett nytt projekt.

Vipinää vekaroihin ja vauhtia vaasalaisiin-projektets viktigaste mål är att öka rörligheten i vardagen för barn under skolåldern, såväl i daghemmet som hemma.

I Palosaaren päiväkoti har man även börjat använda lokalerna inomhus på ett bättre sätt med tanke på att barnen ska röra på sig.

– Ribbstolarna har letats fram igen, och den rymliga tamburen utnyttjas. I korridoren förvaras inte längre matkärror, så där kan man spela t.ex. innebandy, berättar barnskötaren inom småbarnspedagogik Riika Koskela från Palosaaren päiväkoti.

Alla Vasas enheter inom småbarnspedagogik med

Nu pågår första året av det treåriga projektet.  Fyra daghem i Vasa är med i projektet:  Palosaaren päiväkoti, Alkulan päiväkoti, Gerby daghem och Malmögårdens daghem.

– Från de här pilotdaghemmen får vi erfarenheter av vad som fungerar och vad som inte gör det. Målet för det andra året är att få hälften av Vasa stads enheter för småbarnspedagogik med i verksamheten och tredje året alla enheter, säger projektets koordinator Jessie Koivunen.

Från personalen i varje grupp i pilotdaghemmen har en pådrivare valts, som får utbildning och för vidare know-how till gruppens övriga vuxna.  På det här sättet vill man förankra metoder som har visat sig vara bra, så att de blir en del av daghemmets vardag.

– Alltid har vi ju haft rörelselekar, men nu är verksamheten mer planmässig, och rörelse knyts på ett mer medvetet sätt t.ex. till utevistelse, musiklyssnande och ramsläsning, säger läraren i småbarnspedagogik och pådrivaren Marjukka Kuusisto från Palosaaren päiväkoti.

Jonglering och magbrädor

I höst kommer Action Bag-kassar att fås till pilotdaghemmen. De innehåller beroende på barnens ålder redskap för t.ex. jonglering och balansering, innespel och utevistelse.

– Sådana redskap som inte ännu finns vid daghemmen har valts, t.ex. magbräda, som utvecklar bålkontroll och -motorik när man rullar den, säger Koivunen.

För projektets första år har erhållits 43 000 euro i finansiering från Regionförvaltningsverket.  Av projektets totala kostnader täcks hälften med finansiering från RFV och hälften med stadens egna medel. Från Vasa stad deltar småbarnspedagogiken, idrottsservicen och personalservicen.

Barn under skolåldern får avgiftsfritt pröva på olika grenar

Även föräldrarna inkluderas i att få barnen att röra på sig. I pilotdaghemmen kommer det att sättas upp postlådor vid portarna, och där kan familjerna ta ett rörelsekort när de kommer till daghemmet. På kortet finns tips om hur man kan förflytta sig från porten till daghemmets dörr.

– Man kan röra sig t.ex. hoppandes upp och ner, baklänges eller med grenhopp. Många gånger är det bråttom om morgnarna, och mindre barn blir ofta burna, men med de här korten vill vi uppmuntra till en liten rörelsestund även i morgonbrådskan, säger Jessie Koivunen.

Barn under skolåldern erbjuds under den kommande vintern också möjligheter att avgiftsfritt bekanta sig med olika aktivitetsmöjligheter.  Man får prova på dans, fotboll, korgboll, redskapsgymnastik, innebandy, ishockey, samt inom den grundläggande konstundervisningen  cirkus och danskonst. Läs mer: Knattarnas hobbyverksamhet

Publicerad: 11.11.2019