Förbigå menyn
Unga sitter

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Flera mottagningstider till Ungdomsstationen Klaara

Publicerad: 16.12.2020

Uppdaterad: 21.12.2020

Ungdomsstationen Klaara kan man i fortsättningen besöka vardagar kl. 9–12 utan tidsbokning. Genom ändringen kan flera mottagningstider med tidsbokning än tidigare erbjudas, och den stora efterfrågan på detta sätt tillgodoses. Samtidigt uppdateras Klaaras öppettider.

Ungdomsstationen Klaara har hela tiden fått flera klienter. Fram till utgången av år 2020 uppskattas det att cirka 1000 ungdomar har varit klienter vid Klaara.

– Vi behöver flera mottagningstider inom tidsbokningen. Därför kan man i fortsättningen komma till Klaara utan tidsbokning endast på förmiddagarna, och eftermiddagarna använder vi till klientmöten som har bokats på förhand, bekräftar ledande handledare vid centret för mental- och beroendevård Horisonten Jaana Kurki, som 1.1.2021 också blir närchef på visstid vid Klaara.

Handledningen av ungdomar samt tidsboknings- och rådgivningsservicen koncentreras till förmiddagarna, vardagar kl. 9–12.

– Ungdomarna eller deras vårdnadshavare kan ta kontakt med oss via ett elektroniskt formulär för begäran om kontakt dygnet runt, vardagar på numret 06 325 2850 eller genom att besöka enheten utan tidsbokning må–fr kl. 9–12. Två gånger per vecka behandlar vi tillsammans med personalen de formulär med kontaktbegäran som kommit, och efter det utses en ansvarig arbetstagare som tar kontakt med den unga, berättar handledare Pia-Maria Snåre vid Ungdomsstationen Klaara.

Nya öppettider från och med 4.1.2020

Klaara uppdaterar också sina öppettider vid början av året. De nya öppettiderna är

  • Må kl. 9–17 (gruppverksamhet efter kl. 17)
  • Ti–to kl. 9–16
  • Fr kl. 9–15 

Hjälp för ungdomar och unga vuxna i olika livssituationer

– I dag finns det ofta olika skäl i bakgrunden till ungdomars problem, såsom rusmedelsberoende, hela familjens mående, de sociala medierna och den effekt som den världen har. Också coronavirussituationen och distansskolan börjar synas i de ungas problem. Många ungdomar söker hjälp för ångest och utmattning, beskriver Snåre.

Ungdomsstationen Klaara erbjuder 13–24-åriga Vasabor samt invånare i avtalskommunerna hjälp med förebyggande och vård av problem som gäller den mentala hälsan, beroende och livshantering. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria för klienterna. Personalen binds av tystnadsplikt. Ingen remiss behövs för tjänsten.

Avtalskommuner är Jurva, Karleby, Korsholm, Laihela, Malax, Nykarleby, Närpes, Storkyro och Vörå.

Ungdomsstationen Klaara