Förbigå menyn
Venelaiturit ylhäältä

Artikelkategorier: Nyheter

Flytande boende utreds som en del av totalgeneralplanen

Publicerad: 10.6.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 6.6.2022 bland annat flytande boende.

Tero Koski (Sannf) föreslår i sin fullmäktigemotion att Vasa snabbt ska inleda ett utredningsarbete om möjligheterna till olika flytande bostadstyper och områden i Vasa och planlägga områden för dessa. Den här boendetypen står till buds bland annat i många europeiska städer. Även i Vasa skulle det finnas många ständer för den här typen av boende.

Enligt stadens planläggning finns det flytande boende i många städer som är större än Vasa. Å andra sidan kunde boendetypen vara en attraktivitetsfaktor även i mindre städer. Dessutom kommer flytande bostäder att byggas till Bostadsmässan i Lovisa 2023.

Flytande boende har utretts också i Vasa till exempel i samband med delgeneralplanläggningen. När planprocessen framskred kom det ändå fram att någon lämplig plats inte kan hittas och att det är skäl att utreda ärendet som en större helhet.

Vasa stads arbete med totalgeneralplanen har inletts och som en del av det här görs en utredning om strändernas framtida användningsmöjligheter. I utredningen undersöks också flytande boende. Det som ska övervägas är bl.a. betydelsen av årstidernas växlingar, sjögång och blåsighet, vyer och valet av plats med tanke på flytande boende, men även med tanke på övrig planerad och redan befintlig markanvändning.

Stadsstyrelsen beslutade att sända svaret till stadsfullmäktige för behandling.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.