Förbigå menyn
flickan sitter

Artikelkategorier: Nyheter

Förebyggande familjearbete - hjälp för barnfamiljer

Familjearbete för familjens mindre dilemman (PEPPI) stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Peppi familjearbetet är konfidentiellt och avgiftsfritt. I regel har man möjlighet att få stöd via Peppi-familjearbete under en tre månaders period.

Peppi familjearbete riktar sig till barnfamiljer i Vasa som inte är klienter inom socialvården eller barnskyddet. Att ta kontakt med familjearbetet innebär inte att man automatiskt blir klient inom socialvården eller barnskyddet och det förbinder eller förpliktar inte heller familjen till någonting.

Stöd vid problem i vardagen

– Det går att ringa mig i besvärliga situationer som berör vardagen hos barnfamiljer. Om du känner att du saknar rådgivning eller stöd är det bara att ta kontakt. Enligt föräldrarnas önskan kan jag  komma på hembesök, vi kan träffas vid rådgivningen, vid barnets dagvårdsplats, på café eller exempelvis i lekparken. Jag kan finnas som stöd i vardagens utmaningar och ge praktiska förslag på hur man kunde göra i ifrågavarande situationer, hälsar familjehandledaren för Peppi familjearbete Terhi Silvendoin.

Det lönar sig att ta kontakt om man som förälder grubblar på något. Det måste inte gälla stora utmaningar. Familjerna kan ta kontakt direkt med familjehandledaren per telefon på nummer 040 357 5684 eller per e-post terhi.silvendoin@vaasa.fi.

Ibland räcker det att någon lyssnar när det gäller att orka eller få det att fungera i rollen som mamma eller pappa. Stödet ges alltid på basen av gemensamma överenskommelser med familjen.

Samspelet mellan förälder och barn är viktigt

Vanliga saker föräldrar ofta funderar över är födseln av en ny familjemedlem, vardagliga rutiner och ärenden som berör dagsrytmen, hur barn uttrycker känslor samt de förändringar som uppstår i barnets beteende i samband med tonåren. Samspelet mellan förälder och barn är en viktig del av vardagen.

– Som tillägg till rådgivningen och handledningen har vi även gruppverksamhet, såsom grupper för Vägledande samspel, berättar Silvendoin.

Programmet för Vägledande samspel (ICDP) fokuserar på att effektivera positivt samspel mellan föräldrarna och barnet och ökar därtill föräldrarnas sensitivitet att tolka barnets meddelanden.

– I ICDP-gruppen får föräldrarna möjlighet att lära sig tolka barnets meddelanden och förstå faktorer som påverkar barnets beteende. De föräldrar som deltagit i grupperna har upplevt att de fått mera kraft och säkerhet i sin vardag med barnen, gläder sig Silvendoin.

Chattjänsten öppnas på hösten

Inom förebyggande familjearbetet öppnas på hösten en chattjänst, där barnfamiljerna anonymt kan be om råd. Sakkunniga inom familjearbete ger svar på frågorna i chatten. Chatten betjänar under tisdagar och fredagar mellan klockan 13-15.

Det förebyggande familjearbetet Peppi är en del av familjerådgivningens servicehelhet.

Läs mera om förebyggande familjearbete

Publicerad: 13.08.2019