Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Förnyade tillgänglighetsmärke lanseras på den internationella tillgänglighetsdagen 21.5.2020

Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa har sedan år 2015 utmanat olika affärer samt andra organisationer som fungerar i offentliga utrymmen att främja tillgänglighet och jämlikhet genom att bevilja dem tillgänglighetsmärken som tecken på beaktande och främjande av tillgänglighet. Tillgänglighetsmärket har förnyats i enlighet med stadens grafiska profil och kommer att lanseras 21.5.2020 för att uppmärksamma den internationella tillgänglighetsdagen.

En tillgänglig miljö möjliggör att man kan röra sig, uträtta ärenden och delta oberoende på hur väl man ser, hör, rör sig eller läser. Tillgänglighet främjas även av tydlig guidning och smidig kundservice.

Hur kan man få tillgänglighetsmärket

För att erhålla tillgänglighetsmärket ska affären eller organisationen beakta tillgängligheten på olika delområden, såsom vid entréerna, samt ifråga om rörligheten i verksamhetsutrymmena, servicesituationens smidighet, skyltningen och parkeringsmöjligheterna. Tillgänglighetsmärket är ett tydligt tecken på att ifrågavarande affär eller aktör har beaktat tillgängligheten med tanke på främjandet av jämlikheten bland kunderna och andra som använder verksamhetsutrymmena.

Märket kan läggas till exempel som en dekal på ytterdörren och vid behov får märket även läggas på webbsidorna. På stadens webbsidor finns redan nu en lista på affärer som tidgare beviljats tillgänglighetsmärket och på listan kommer man även att publicera mottagarna av det förnyade märket.

– Vi önskar påminna affärerna och andra instanser som fungerar i offentliga utrymmen i hela Vasa stads område om att de kan ansöka om tillgänglighetsmärket åt sig själva via Rådet för personer med funktionsnedsättning. Märket kan och bör även ansökas, ifall affären eller aktören har flyttat eller ifall det utförts betydande renoveringar i lokalerna. Ansökningen av tillgänglighetsmärket är kontinuerligt och märket kan ansökas genom en fritt formulerad skriftlig ansökning, berättar tillgänglighetskoordinator, sekreterare för Rådet för personer med funktionsnedsättning Elisabeth Hästbacka.

Tillgängligheten främjas även på många andra sätt

Utöver tillgänglighetsmärket främjar Vasa stad och Rådet för personer med funktionsnedsättning även tillgängligheten bland annat genom samarbete i fråga om planeringen av byggnader, service och produkter, samt deras förverkligande, användning och underhåll. Detta sker bl.a. genom samarbete i fråga om planeringen av byggnader, service och produkter, samt deras förverkligande, användning och underhåll.

Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för att förbättra tillgängligheten och nåbarheten och därtill även till husbolag för att undanröja olika rörelsehinder. Vasa stad beviljar även ett understöd som tillägg till det statliga ARA-bidraget vid efterinstallation av hissar.

Läs mer: Tillgänglighet

Publicerad: 20.05.2020