Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Miehet

Artikelkategorier: Nyheter

Försöket med personlig budget i Österbotten avslutas i oktober

Försöket med personlig budget (PB) i Österbotten har lyckats väldigt bra. Den respons som fåtts under försökets gång av såväl klienter som serviceproducenter har varit mycket positivt och uppmuntrande. Alla PB-försök avslutas planenligt 31.10.2019.

– Vi är ytterst glada över den fina respons som fåtts från klienter och serviceproducenter i fråga om försöket med personlig budget. Vi har effektivt även tillämpat de erfarenheter som fåtts av personalen, gläder sig projektchef Pirjo Wadén.

I början av försöket var det utmanande att få korrekt och enhetlig information om hur agerande med klienter ska ske och med vilka grunder och vilken service som kan beviljas åt klienterna. Vartefter försöket framskridit har servicen blivit välorganiserad och verksamhetsmetoderna har blivit klarlagda.

– Försöket med personlig budget i Österbotten har löpt mycket väl. Ni kan vara nöjda, tackar sektordirektören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala.

Personlig budget med i nya regeringsprogrammet

Den respons och de erfarenheter som erhållits i försöket i Österbotten har förts vidare till Social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Erfarenheterna har varit så bra och betydande att det i det kommande regeringsprogrammet bereds en reform av servicesedellagen och samtidigt görs linjedragningar ifråga om ibruktagningen av personlig budget.

– Den personliga budgeten är med mycket tydligt i det nya regeringsprogrammet. Genom de nationella försöken erhölls mycket goda resultat i fråga om det nya sättet att ordna social- och hälsovårdsservice, försäkrar Kentala.

– Ministeriet har lyssnat på oss mycket bra. I synnerhet SHM:s projektchef Vuokko Lehtimäki har utfört effektivt samarbete med oss projektchefer för de nationella försöken, tackar Wadén.

Klienterna önskar en fortsättning

Klienterna har varit mycket nöjda med den personliga budgeten. Efter osäkerheten i början lyckades man få verksamhetsmetoderna sådana att de nationellt motsvarade varandra och fungerade smidigt. Användningen av budgeten klarlades till en metod att ordna service för att främja välbefinnandet bland 55 år fyllda personer.

– I den respons som fåtts av klienterna framkommer lättheten att använda personlig budget genom webbsidorna palse.fi, även bland seniorer. Klienterna har önskat att personlig budget fortsätter, eftersom de har varit ytterst nöjda och upplevt att försöket har gått mycket bra och problemfritt, ler Wadén.

Publicerad: 25.06.2019