Förbigå menyn
Mies heittää frisbeetä koriin, taustalla ajaa pyöräkuormaaja maata

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Frisbeegolf-banor restaureras

Publicerad: 15.6.2021

I Vasa restaureras i sommar två frisbeegolf-banor. I Gerby har den nuvarande banan med nio korgar förnyats och en komplett bana med 18 korgar planeras. I Korsnäståget röjs området och det anpassas till landskapet och förses med skyltar. Därtill planeras en ny övningsbana.

Vasa stads karttjänst (ge sökordet frisbeegolf)

Frisbeegolf-banan i Korsnäståget ligger på ett område mellan Gamla Vasagatan och Vattenverksvägen. Banan är komplett med 18 korgar. På området för banan i Korsnäståget finns ett städat och röjt område och en utökad parkeringsplats. Skräpkorgar, skyltar och vägvisare har lagts till.

Även stigarna mellan korgarna har förbättrats genom jordmaterial på de fuktiga ställena. På området anläggs ännu stentrappor till de mest svåråtkomliga platserna längs banan.

I Korsnäståget planeras även en ny övningsbana.

– Vi utreder möjligheten att anlägga en ny bana som lämpar sig för nybörjare och övning på samma område som den nuvarande banan, säger Antti Koskela, ordförande för föreningen Wasa Disc Golf Club.

Banan i Gerby utökas: komplett med 18 korgar

Frisbeegolf-banan i Gerby invid Hellasvägen har i nuläget 9 korgar. Alla korgar på banan har förnyats och utkastunderlagen har restaurerats. Även vegetationen på fairway röjs upp och snyggas till.

Banan i Gerby utökas till en komplett bana med 18 korgar senare i år eller senast nästa år.  Banans nya del finns mellan Hellasstugan och Gerbyberget.

– Nya fairwayer har nu röjts. I nuläget har vi testkorgar där så att vi kan försäkra oss om att de nya fairwayerna har ett säkert läge sett till övriga användare av området, säger Koskela.

Ett fungerande samarbete mellan föreningen och staden

Vasa stad har reserverat totalt cirka 50 000 euro för restaureringen av frisbeegolf-banorna.

Ett nära samarbete har bedrivits med Wasa Disc Golf Club och Vasa stads olika enheter. Staden levererar det material som behövs, t.ex. nya korgar, grus och jord, gör t.ex. maskin-, schaktnings- och skogsarbeten samt transporterar bort skrot och skräp. Föreningen gör restaureringsarbetet på banorna som talkoarbete.

– Det är väldigt fint att föreningen är med som sakkunnig inom sitt område, och vi från olika enheter inom staden kan erbjuda vår kompetens här. Från vår sida kommer arbetsinsatser och finansiering från såväl idrottsservicen och skötseln av idrottsplatser som från grönområdesenheten, säger chef för idrottsverksamheten Mika Lehtonen.