Förbigå menyn

Information om coronaviruset

talvi

Artikelkategorier: Nyheter

Gör en god gärning och skänk bort din gamla fungerande mobil!

Publicerad: 15.12.2020

I Vasa finns invånare som inte kan använda alla tjänster som de behöver, därför att de inte äger någon smartapparat. Genom att delta i Vasa stads Mobilfadder-kampanj kan du göra en god gärning och skänka bort din gamla fungerande mobil åt någon som behöver den. Samarbetsparter i kampanjen är Vasas båda Citymarket-affärer, Minimani och Prisma.

I kampanjen kan man delta 15.12.2020-10.1.2021 genom att föra en fungerande smartapparat och laddare till någon av följande insamlingspunkter:

• Citymarket Stenhaga, infopunkten (Kokkobergsvägen 2-6)
• Citymarket Centrum, infopunkten (Hovrättsesplanaden 17)
• Minimani Vasa, infopunkten (Skeppsgatan 13)
• Prisma Vasa (Jukolavägen 1)

Före du ger bort apparaten ska du tömma den på dina egna uppgifter och återställa fabriksinställningarna.

Skapar möjligheter att delta samt förbättrar det digitala kunnandet

Avsikten med kampanjen är att stöda dem som inte har någon smartapparat i sin användning. I kampanjen ingår även att lära den nya ägaren att använda smartapparaten.

– Vidare lär vi ut hur man använder elektroniska tjänster för att klara sig i vardagen. Det är ett sätt att förbättra delaktigheten och minska på marginalisering, berättar projektchef Nina Waxlax från Vasa stad, som leder projektet Työkuntoa ja Elinvoimaa Osallisuudesta (TEO).

I det treåriga projektet Työkuntoa ja Elinvoimaa Osallisuudesta (TEO) försöker man nå de kommuninvånare som har det sämst ställt. Syftet är att öka deras delaktighet och på det sättet förbättra deras livshantering och välbefinnande. I projektet utvecklar man även den till målgrupperna riktade servicen så att den bildar en lättillgänglig och förståelig helhet.