Förbigå menyn
Lapsi ja aikuinen päiväkodissa

Artikelkategorier: Nyheter

Gottgörelse för småbarnspedagogikens klientavgifter om barnet tillfälligt sköts hemma

Publicerad: 14.1.2022

Coronasituationen har avsevärt förvärrats i Vasa. Därför ges vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken möjlighet till avgiftsfria perioder, om vårdnadshavarna tillfälligt ordnar barnets vård själva. Undantagsförfarandet är i kraft 17.1–4.2.2022.

Vårdnadshavarna till barn inom Vasa stads småbarnspedagogik ges möjlighet till avgiftsfria perioder, om vårdnadshavarna ordnar sina barns småbarnspedagogik själva i en vecka långa perioder.

– Med det här förfarandet strävar vi efter att förhindra smittspridningen och garantera en tillräcklig mängd personal inom småbarnspedagogiken, säger direktören för småbarnspedagogiken Anne Savola-Vaaraniemi.

Frånvaro ska anmälas genast

Undantagsförfarandet i fråga om klientavgifter gäller tre perioder om en vecka vardera. Barnet kan vara frånvarande från småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen antingen en period i taget eller under alla perioder utan avbrott. Enskilda frånvarodagar gottgörs inte.

Första perioden 17–23.1

 • Den första gottgörelseperioden gäller klientavgiften i januari för tiden 17–23.1.2022.
 • Om vårdnadshavarna håller sina barn hemma hela denna period, gottgörs klientavgiften för fem dagar på fakturan för januari.
 • Gottgörelse beviljas, ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela denna period.

Andra perioden 24–30.1

 • Den andra gottgörelseperioden gäller klientavgiften i januari för tiden 24–30.1.2022.
 • Om vårdnadshavarna håller sina barn hemma hela denna period, gottgörs klientavgiften för fem dagar på fakturan för januari.
 • Gottgörelse beviljas, ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela denna period.

Tredje perioden 31.1–4.2

 • Den tredje gottgörelseperioden gäller klientavgifterna i januari och februari för tiden 31.1–4.2.2022.
 • Om vårdnadshavarna håller sina barn hemma hela denna period, gottgörs klientavgiften för en dag på fakturan för januari och för fyra dagar på fakturan för februari.
 • Gottgörelse beviljas, ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela denna period.

Frånvaro ska genast anmälas till barnets småbarnspedagogik- eller förskoleundervisningsplats.

 • Barnets frånvaro under den första perioden (17– 23.1) meddelas genom ett Wilma-meddelande, e-post eller ett textmeddelande till barnets egen småbarnspedagogikenhet eller förskoleundervisningsplats.
 • Barnets frånvaro under den andra perioden (24–30.1) och tredje perioden (31.1–4.2) meddelas elektroniskt genom småbarnspedagogikens elektroniska vårdtidsbokning i Edlevo.

Mera information ger servicechef Maria Karvonen, tfn 050 325 8421, maria.karvonen@vasa.fi