Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Gottgörelse i småbarnspedagogikens klientavgifter fram till 17.5

Regeringen har beslutat att skolorna och småbarnspedagogiken öppnas för normal verksamhet fr.o.m. 14.5. I Vasa får vårdnadshavarna gottgörelse i småbarnspedagogikens klientavgifter fram till 17.5 om barnet är hemma.

Nämnden för fostran och undervisning har redan tidigare beslutat om gottgörelse i småbarnspedagogikens klientavgifter för perioden 1–17.5.

Eftersom datumet som regeringen fastställt för undantagsförhållandena avviker från datumet som Vasa beslutat om, kan gottgörelse för maj beviljas enligt följande:

  • Barnet är borta under perioden 1–13.5 i sin helhet och återvänder normalt till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen 14.5: gottgörelse för 8 dagar beviljas i fakturan för maj.
  • Barnet är borta under perioden 1–17.5 i sin helhet och återvänder normalt till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen 18.5: gottgörelse för 10 dagar beviljas i fakturan för maj.
  • Barnen kan vara borta från småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen under perioden 14–31.5, men för denna period beviljas inte längre gottgörelse i avgiften.

Om man för barnet har kommit överens om färre timmar än heltidsvård, kan man under perioden 14–31.5.2020 använda hälften av de överenskomna timmarna.

Om barnet har anmälts som frånvarande under perioden 14–31.5, men ändå kommer i småbarnspedagogik, ska detta meddelas barnets daghem eller familjedagvårdare så snabbt som möjligt.

I fortsättningen görs bokningar av vårdtimmar och frånvaroanmälan på normalt sätt via den elektroniska tidsbokningen, dvs. TietoEdu.

Publicerad: 05.05.2020