Förbigå menyn
Anlägg

Artikelkategorier: Nyheter

Grundlig renovering av byggnader utförs i år för mer än 7 miljoner euro

Publicerad: 10.6.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 6.6.2022 bland annat grundlig renovering av byggnader.

Affärsverket Vasa Hussektors program för grundliga renoveringar består av cirka 70–90 renoveringsprojekt årligen. Genom de grundliga renoveringarna ser Hussektorn till att värdet bevaras på det byggnadsbestånd som sektorn förvaltar.

Grunden för valet av objekt är bland annat Hussektorns uppgifter om byggnadernas renoveringsbehov samt de behov som användarna av byggnaderna har framfört. Utöver dessa framkommer behov av renovering i samband med olika kontroller och utredningar.

De viktigaste enskilda projekten för grundlig renovering i 2022 års program är fortsättande av Vikinga skolas och Nummen koulus grundliga renoveringar, reparationsarbetena i simhallen och fortsättande av ventilationssaneringen vid Vaasan Lyseo samt saneringen av tillredningsköket i Hansa-campus.

I budgetens investeringsdel godkändes för Vasa Hussektors del en finansiering på 7,5 miljoner euro för genomförande av programmet för grundliga renoveringar av byggnader 2022. Budgetarna för de enskilda projekten varierar från 10 000 euro till 770 000 euro. För projekt som stämmer överens med programmet reserveras cirka 6,5 miljoner euro. Av det anslag som fullmäktige har godkänt kvarstår därmed cirka 1 miljon € för  oförutsedda renoveringsarbeten.

Stadsstyrelsen antecknade programmet för grundliga renoveringar för kännedom.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.