Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Hälsovårdsservice under påsktiden 10.4-13.4.2020

Polikliniken för luftvägsinfektioner är centraliserad under tiden 10.4-13.4.2020 på huvudhälsostationen adr. Dammbrunnsvägen 4. Mottagningen är avsedd för patienter som är i behov av akut vård med symtom på luftvägsinfektion. Mottagningen fungerar genom tidsbokning på fre 10.4 - må 13.4 kl. 10-16.

Ingång från gaveln på husets norra sida, till höger om huvudingången. Gäller också dem som bor i Lillkyro.

Hälsostationernas telefonservicenummer fungerar normalt kl. 8-15

Korsnäståget                                                            06 325 1691
Dammbrunnen                                                        06 325 1770, 06 325 1703
Kyrkoesplanaden                                                    06 325 1666
Gerby                                                                         06 325 1711
Lillkyro                                                                       06 325 8500

De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

Eftersom det för en vanlig människa är svårt att veta, om de egna symtomen orsakas av influensa, coronavirus eller något annat virus som orsakar symtom av förkylningstyp, ombeds alla som behöver anvisningar om och vård av luftvägsinfektioner alltid först ringa till hälsostationens tidsbokning.

Kyrkoesplanadens, Gerbys, Korsnästågets och Lillkyros skötar- och läkarmottagningar är stängda under påsktiden 10.4-13.4.2020.

Läkarjour vardagar kl. 16-08 och under veckosluten dygnet runt. Jouren vid Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, tfn 06 213 1310. Patienter som behöver omedelbar akut första hjälp sköts under alla veckodagar vid Vasa centralsjukhus jour. Rådgivningstelefonen vid jouren må-to kl. 15-08, fr kl. 14-08 samt dygnet runt under veckoslut och helger, tfn 06 213 1001. Ytterligare uppgifter i Vasabladets ”Läkardejour”-spalt.

Stängda under tiden 10.4-13.4.2020 är: röntgen och laboratoriet vid Huvudhälsostationen, mödrarådgivningarna, barnrådgivningarna, familjeplaneringsrådgivningen, polikliniken för könssjukdomar, fysioterapin, diabetesmottagningen, Seniorcentrets vårdmaterialsutdelning samt Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten i Vasa.

 

Information om coronaviruset

Publicerad: 09.04.2020