Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Halvårsrapporten prognostiserar en ökning av verksamhetsutgifterna

Publicerad: 12.9.2022

Stadsstyrelsen behandlade under sitt möte 5.9.2022 bland annat den andra delårsrapporten från år 2022.

Enligt bokslutsprognosens situation i slutet av juni utfaller verksamhetsintäkterna i år ca 5,8 miljoner euro över den ändrade budgeten. Överskridningen av verksamhetsintäkterna beror huvudsakligen på försäljningsintäkter, samt på stöd och bidrag. Stöd och bidrag kommer bland annat i anslutning till coronapandemin.

Enligt bokslutsprognosen överskrids verksamhetskostnaderna med ca 10,5 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten. Överskridningen beror i huvudsak på köp av service, material, förnödenheter och varor, understöd och hyror. Särskilt prishöjningen på bränsle, livsmedel och transporter medför ett utgiftstryck.

Till följd av verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna är ändringen i verksamhetsbidraget -4,7 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten.

Skattefinansieringen torde utfalla över den ändrade budgeten. Skatteinkomsterna överskrider budgeten enligt skatteinkomstprognosen med ca 4,6 miljoner euro. Investeringarna utfaller nästan enligt den ändrade budgeten.

Enligt bokslutsprognosen är årsbidraget på cirka 39,3 miljoner euro och är således 2,9 miljoner euro över den ändrade budgeten.

Räkenskapsperiodens resultat uppskattas vara cirka 8,3 miljoner euro, vilket är cirka 2,9 miljoner euro över den ändrade budgeten.

Enligt prognosen är stadens lånebestånd ca 373 miljoner euro 31.12.2022. Stadens finansiella kostnader är med beaktande av penningmarknadsvärdet under tämligen bra kontroll. Coronapandemin och krisen i Ukraina ökar ändå osäkerheten på finansmarknaden.

Delårsrapporterna utarbetas kvartalsvis enligt läget i slutet av mars, juni, september och december. Delårsrapporten i slutet av juni är en mera omfattande halvårsrapport.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.