Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Heikki Kaukoranta är ny ledande överläkare

Publicerad: 22.4.2020

Uppdaterad: 22.4.2020

Heikki Kaukoranta, specialläkare inom allmän medicin och mikrobiologi, har valts till tjänsten som ny ledande överläkare i Vasa stad. Kaukoranta fungerar i denna stund i en betydande roll som ansvarig läkare inom smittsamma sjukdomar samt som överläkare inom rehabiliteringsservice i Vasa stad

– Jag är mycket glad över att jag blev vald och lycklig för förtroendet, som jag upplever mig åtnjuta på Vasa stad, berättar Heikki Kaukoranta, specialläkare inom allmänmedicin och mikrobiologi.

– Jag gör mitt bästa i en krävande ekonomisk situation och utmanande miljö, där vi samtidigt strävar till att förändra vår verksamhet genom att bereda oss inför ett djupare samarbete kommuner emellan och för att överföra funktioner till det nya H-huset, som är gemensamt för Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad. Att uppnå dessa mål är en gemensam uppgift för oss alla, fortsätter Kaukoranta.

Ledande överläkaren fungerar som resultatområdesdirektör för resultatområdet hälsovårdsservice och som ledande överläkare för hela social- och hälsosektorn. Social- och hälsovårdsnämnden valde under sitt möte 21.4.2020 enhälligt Kaukoranta som ny ledande överläkare i Vasa stad.

Inom den utsatta tiden söktes tjänsten av två personer, varav enbart Kaukoranta uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten även i fråga om ledarskapserfarenheter inom folkhälsoarbete.

Nuvarande ledande överläkare Markku Sirviö går i pension

Social- och hälsovårdsnämnden beviljade under sitt möte i februari avsked till nuvarande ledande överläkare Markku Sirviö med anledning av pensionering fr.o.m. 1.1.2021.