Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Hej alla ungdomar: nu delas understöd ut för evenemang och projekt som ordnas av ungdomar!

Ungdomsfullmäktige i Vasa beviljar ungdomar understöd för verksamhet på eget initiativ  Understöd kan ansökas exempelvis för ett projekt eller ett evenemang, hobbyverksamhet i mindre grupper eller som delfinansiering av större projekt. Ansökningstiden är 1.3–30.4.2020.

Sök understöd!

Sammanlagt delas 2 000 euro ut. Understöd kan ansökas av grupper som består av 13–29-åringar. I grupperna ska det finnas minst två unga personer. Gruppmedlemmarna ska bo eller studera i Vasa.

Med hjälp av understöden vill ungdomsfullmäktige aktivera andra ungdomar att genomföra t.ex. evenemang, som så många ungdomar som möjligt kan delta i.

– Understöden ger ungdomarna möjlighet att genomföra många olika typer av verksamhet och samtidigt lära sig att ta ansvar för projekt. Det är även viktigt att ungdomarna får finansiellt stöd för att förverkliga just sina egna idéer, beskriver Vasa ungdomsfullmäktiges ordförande Kirill Helsing.

Projekt som beviljas understöd ska vara planerade och genomförda av ungdomar och avslutningsvis utvärderas på en rapporteringsblankett.

Ungdomsfullmäktige beslutar om understödsmottagarna och understödsbeloppen 14.5.2020. Den understödda verksamheten ska ordnas mellan juni och december 2020.

Publicerad: 06.03.2020