Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Hemvårdens klienter njuter av danskonst

Danskonst tillsammans med musik och beröring erbjuder seniorer växelverkan och närvaro under handledning av en danskonstnär. En konstnär hemma –verksamheten ordnas för hemvårdens klienter under mars månad.

Danskonstnär, koreograf Mia Malviniemi och danslärare Nanna Rahikainen håller En konstnär hemma –stunder. Med valdes sådana klienter inom hemvården som kunde ha mest nytta och glädje av danskonsten i sin vardag.

– Danskonsten skapas i stunden mellan den äldre och mig. Man leds in i dansen via den egna kroppen. Varje klient rör sig på sitt eget sätt enligt egen förmåga, beskriver Malviniemi.

Kortfilm om danskonst

Malviniemi vill föra fram fina dansstunder även med hjälp av en dansfilm. I april spelas det in en kortfilm, där två hemvårdsklienter från En konstnär hemma -verksamheten deltar. Tillsammans med Malviniemi skapar  huvudpersonerna i filmen ett litet dansverk utgående från ett minne som de delar.

– Filmen har regisserats och filmats av filmskaparen Mervi Junkkonen. Kortfilmen fungerar som ett självständigt konstverk som ökar förståelsen för seniorers möjligheter att förverkliga sig själva samt danskonstens nåbarhet, berättar Malviniemi.

Frivilligt för klienterna

Hemvårdarna hjälpte till i valet av klinter och berättade för klienterna om En konstnär hemma -verksamheten. Tillsammans med danskonstnären besökte man de som var intresserade att delta och efter det fick klienten besluta om hen vill fortsätta eller inte.

– En konstnär hemma –verksamhet ordnas för klienten cirka 30-45 min. per gång en gång i veckan. Dansstundens längd beror på klientens ork just då. Vi gör ändå alltid någonting fysiskt, men under dansstunden pratar vi också mycket, berättar Malviniemi.

I år valdes sex stycken klienter som fyllt 65 år från hemvårdsdistrikten 2 och 7. Klienterna valdes och besök hos dem gjordes i januari och fem dansstunder har planerats i februari-mars.

Seniorernas funktionsförmåga förstärks

Besöken följs upp inom hem- och anstaltsvården med hjälp av RAI-programmet. Hemvårdarna antecknar i klientens uppgifter danskonststundernas antal. På det här sättet kan man bekräfta och följa upp  danskonstens inverkan på varje klients välmående.

Danskonsten har förts till seniorerna på många olika sätt. Hemvårdens klienter deltog i En konstnär hemma –verksamheten även år 2018. Ifjol ingick danskonsten som en del i Hemma idag -projektet, inom ramen för vilket Alvar dansar -projektet och Hero Colours –evenemanget förverkligades.

– Då En konstnär hemma –verksamheten genomfördes sist år 2018 märkte våra hemvårdare danskonstens positiva effekter på klienterna. Klienterna var piggare och aktivare, berömmer chefen för hemvården Paula Olin.

För En konstnär hemma -verksamheten svarar Malviniemi Company och administreras av Tanssimajakka ry. Verksamheten understöds år 2020 av Centret för konstfrämjande, Svenska kulturfonden, Regionala danscentret i Österbotten samt Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

Publicerad: 02.03.2020