Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Himalajas gruppboenden utsågs till kvalitetsenheter för kinestetik

Enheten Himalaja för serviceboende har anledning att fira, för flera års systematiska arbete belönas idag den 2 juli. Två av Himalajas gruppboenden, Kataja och Kastanja, beviljas ett certifikat för kinestetik, vilket gör dem till de första kvalitetsenheterna för kinestetik i Vasa.

boendeenheten Himalaja bor minnessjuka äldre för vilka den nya vardagen med kinestetik har inneburit ett steg mot det bättre. Med kinestetik avses resursinriktad verksamhet som bygger på respektive boendes egen funktionsförmåga och resurser.

– Avsikten är att spara på de anställdas resurser i assistanssituationer men också att rehabilitera de boende och göra assistansåtgärderna mera meningsfulla. Det gäller förutom förflyttningar från en plats till en annan också att vardagen anpassas efter varje boendes individuella behov och vilja, säger närvårdare och kinestetiktutor Tanja Lindroth.

I arbetet används allt mera hjälpmedel som stöder funktionsförmågan i syfte att engagera de boende och att skydda personalen mot olyckor. Användningen av lyftar och kraft har minskat betydligt i och med de nya verksamhetssätten. Dessutom har de boende möjlighet att själva påverka hur deras dag kommer att se ut, vilket höjer livskvaliteten och i bästa fall även förbättrar funktionsförmågan. På Himalaja har kinestetiken fört med sig funktionsförmåga och välbefinnande för såväl de boende som personalen.

– Vi tar flera steg under dagen än tidigare men kan nu själva bättre planera vårt arbete och även påverka hur arbetsdagen blir, säger Lindroth.

De boende i fokus

För certifikatet som beviljas av Suomen Kinestetiikkayhdistys krävs förutom utbildning och långsiktig träning också att man ändrar på sina verksamhetssätt och bevisar sin kompetens i praktiken.

En kinestetikutbildare kommer att följa med arbetet i gruppboendet överlag, exempelvis hur de boende bemöts och assisteras, hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper fungerar och huruvida arbetsergonomin är i ordning. Det finns två av dessa så kallade kvalitetsrevisioner. Man ska bli godkänd i bådadera för att få ett certifikat för sitt gruppboende.

Enligt enhetschefen Maren Konttinen syns kinestetikarbetet i form av en bättre samhörighetskänsla i vardagen. De boende engageras i olika vardagssysslor allt från festförberedelser till trädgårdsarbeten. Det finns något meningsfullt att göra för alla och medverkan i motsvarande sysslor är det bästa sättet att ta vara på funktionsförmågan. Den positiva effekten av kinestetik syns också i antalet arbetssökande.

– För studerande är vi nummer ett – det finns fler sökande än det finns platser. Studerande är intresserade av kinestetik och vill gärna se för sig själva hur man kan göra arbetet på ett annorlunda sätt, säger Konttinen.

Publicerad: 02.07.2020