Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Hundratals sommarjobb kan sökas i februari

Publicerad: 29.1.2021

Ansökningstiden för Vasa stads sommarjobb startar 1.2 och pågår till 28.2. I år finns det ca 43 intressanta arbetsuppgifter och totalt 430 sommarjobb att söka, dessutom har vårdarna en egen ansökan. Staden sysselsätter under sommaren också lovande idrottare, unga företagare och delar ut sommarjobbssedlar.

Vasa stad har fem olika ansökningar till sommarjobb för unga: för 14–15-åringar, 16–17-åringar och 18–24-åringar, vidare har högskolestuderande samt unga med funktionsnedsättning och särskilda behov en egen ansökan. Syftet är att med separata ansökningsprocesser hitta ett lämpligt sommarjobb åt så många unga som möjligt.

– I många kommuner finns det nu mindre sommararbetsplatser än tidigare, så det är fint att Vasa i detta exceptionella läge kan erbjuda sommarjobb åt hundratals unga, berättar arbetskraftsplanerare Anna Vesterback.

I år söker Vasa bl.a. en motionskompis, digitala tutorer, en sommarbibliotekskompis och some-ambassadörer. De största arbetsgivarna är social- och hälsosektorn, daghemmen, grönområdesenheten, biblioteken och museerna.

– Unga med digitala färdigheter anställs nu gärna, eftersom bl.a. antalet sommararbetsplatser för some-ambassadörer nu är fler än tidigare, berättar Vesterback.

Sommarjobben år 2021 kan sökas under tiden 1.2−28.2.2021 på adressen www.kuntarekry.fi/se. Besluten om vem som får sommarjobb fattas senast 31.3. Också de som har blivit utan en sommararbetsplats får beslutet per e-post senast 15.4.

Egen ansökan för vårdare fram till 30.4

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter samt för studerande inom branschen. Sommarjobbsansökan för vårdare har börjat och pågår ända till 30.4.2021. Ansökan sker via Kuntarekry-sidorna på adressen www.kuntarekry.fi/se.

– Det är stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, och därför har vi en egen ansökan till sommarjobb inom vårdsektorn. Vi intervjuar och väljer redan under ansökningstiden, påminnner Anne Lindell från stadens rekryteringsservice.

Stöd åt lovande idrottare och unga företagare

Vasa fortsätter också att sysselsätta Vasaidrottare med hjälp av stipendier, vilka möjliggör träningar och tävlingar under sommaren. Sysselsättningsstipendierna beviljas på basis av förslag som tränare skickat till Vasaregionens Idrottsakademi.

– Vidare har Vasaungdomar i åldern 15-20 år möjlighet att i samarbete med Vasas 4H-förening prova på företagsverksamhet med hjälp av ett Sommarjobb 4H-företagarstöd på 200 euro, berättar sysselsättningsansvarig Helena Nurmikoski.

Företagen erbjuds sommarjobbssedlar

En ung person har möjlighet att tillsammans med ett företag eller en förening ansöka om en sommarjobbssedel. Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Man kan ansöka om sommarjobbssedeln under tiden 1.4–31.5.2021 i Vasa stads elektroniska tjänster https://asiointi.vaasa.fi/. De 70 första företagen eller föreningarna får en sommarjobbssedel.

Information om Vasa stads sommarjobb och sommarjobbssedeln: www.vaasa.fi/sv/sommarjobb