Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ungdomar på datorn

Artikelkategorier: Nyheter

Huvudbibliotekets läsplatser ur bruk 25.1-14.2

Publicerad: 25.1.2021

Under största delen av coronaepidemin har det funnits ett begränsat antal läsplatser i huvudbiblioteket. Antalet läsplatser har minskats för att man skall kunna hålla säkerhetsavståndet. Vi har också önskat, att studerande som använder läsplatserna skall bära ansiktsmask. Maskerna skyddar både personalen och andra kunder, av vilka en del hör till olika riskgrupper.

Trots dessa uppmaningar har man inte iakttagit säkerhetsavståndet. Bibliotekets möbler har flyttats på ett sådant sätt, att säkerhetsavståndet inte uppfyllts. Vår uppgift är att garantera alla kunder ett tryggt besök och en trygg arbetsplats för personalen. Med tanke på detta tas läsplatserna ur bruk fram till och med 14.2.2021.

Vi rekommenderar också att du uträttar dina ärenden i biblioteket snabbt, undviker köbildning och tar i beaktande säkerhetsavståndet. Tillsammans gör vi biblioteket till en trygg plats att besöka!

Begränsningar och åtgärder i Vasa med anknytning till coronaviruset.