Förbigå menyn
Nainen tulossa bussiin

Artikelkategorier: Nyheter

Hoppa på bussen gratis på fredag 20.9

För att fira den bilfria dagen kan man åka buss gratis i Vasa på fredag 20.9

Den avgiftsfria kollektivtrafiken på fredagen hör till programmet under Mobilitetsveckan 16–22.9 i Vasa. Både internationella bilfria dagen och mobilitetsveckan uppmuntrar människor att överväga de egna dagliga trafikvalen och deras inverkan på miljön och samhället.

Nu finns det möjlighet att testa hur trevligt och behändigt det är att röra sig med buss eller biogasbuss. Kanske man efter att ha testat saken kan övergå till att utnyttja kollektivtrafiken permanent, säger utvecklingschef Maija Alasalmi.

Biogasbussarna och kollektivtrafiken minskar utsläppen från trafiken och stöder Vasas mål att vara en klimatneutral stad år 2035.

– Staden bör utöka antalet användare av kollektivtrafiken till det fyrdubbla fram till år 2035, då staden ska vara klimatneutral enligt det mål som fullmäktige ställt upp, fortsätter Alasalmi.

Kollektivtrafiken utvecklas utgående från kommuninvånarnas önskemål.

– Till exempel linje 15 har fått flera turer nu under vintersäsongen. Bussen avgår nu på morgnarna och på dagarna med en halv timmes mellanrum, berättar  kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Wasa Citybus och Wiik & Ström bjuder tillsammans med Vasa stad på fredagens avgiftsfria busstrafik. Servicebussarna utgör undantag och är inte gratis.

Publicerad: 18.09.2019