Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

I årets första delårsrapport prognostiseras kostnadsökningar

Publicerad: 28.4.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 25.4.2022 bland annat delårsrapporten för ekonomin.

Enligt bokslutsprognosen 31.3.2022 finns det i år ett tryck på anslagsöverskridningar.

Överskridningstrycket beror bland annat på att småbarnspedagogikens verksamhet har utvidgats, en ökning av elevhandledningsresurser inom den grundläggande utbildningen, nya undervisningsgrupper och flyttningen av Vamias byggnad.

Inom stadsmiljöns verksamhetsområde medför den snörika vintern, höjningen av bränsle- och råvarupriserna samt överskridningen av kollektivtrakfikutgifterna ett överskridningstryck.

Inom koncernförvaltningens verksamhetsområde höjs platsantalet vid mottagningscentralen, men för detta erhålls motsvarande finansiering från Migrationsverket.

Skatteintäkternas positiva utveckling uppskattas fortsätta och skatteintäkterna prognostiseras överskrida skatteintäktsprognosen i budgeten med över 4 miljoner euro. Statsandelarna förväntas överskrida budgeten med över 1 miljon euro.

I bokslutsprognosen uppskattas resultatet i första delårsrapporten vara cirka 7,1 miljoner euro, vilket är cirka 1,5 miljoner under den ändrade budgeten.

Delårsrapporterna utarbetas kvartalsvis enligt läget i slutet av mars, juni, september och december. Delårsrapporten i slutet av juni är en mera omfattande halvårsrapport.

Stadsstyrelsen beslutar anteckna utredningen för kännedom och sänder den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.