Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset leikkivät päiväkodissa

Artikelkategorier: Nyheter

I centrum av Vasa öppnas ett nytt daghem

Publicerad: 20.1.2021

Uppdaterad: 20.1.2021

Vasa stads småbarnspedagogik öppnar i februari ett nytt, tillfälligt daghem på adressen Rådhusgatan 33. En stor del av de familjer som ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken önskar en plats just i centrumområdet, vilket gör att området har brist på platser inom småbarnspedagogiken.

Det nya tvåspråkiga daghemmet har rum för tre småbarnspedagogikgrupper: en finskspråkig grupp för barn under tre år, en finskspråkig grupp med flexibel uppbyggnad för barn mellan 0 och 5 år och en svenskspråkig grupp med flexibel uppbyggnad för barn mellan 0 och 5 år.

Daghemmet heter Raastuvankadun päiväkoti – Rådhusgatans daghem. Målet är att öppna det nya daghemmet redan i början av februari, men tidtabellen preciseras ännu.

För daghemmet inhägnas ett stort uteområdet på gården till den tomma skolbyggnaden bredvid daghemsbyggnaden.

Lagändringar har ökat behovet av platser inom småbarnspedagogiken

Vasa stads direktör för småbarnspedagogiken Anne Savola-Vaaraniemi berättar att ändringar i de lagar som gäller småbarnspedagogiken har styrt allt flera barn till att omfattas av småbarnspedagogiken.

– Sänkningen av klientavgifterna, slopandet av begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik samt minskningen av gruppstorleken för barn över tre år har sammantaget skapat ett behov av flera platser inom småbarnspedagogiken också i Vasa.

Avsikten är att det tillfälliga daghemmet på Rådhusgatan ska vara verksamt till dess andra lämpliga lokaler för småbarnspedagogiken kan hittas i centrumområdet.

På adressen Rådhusgatan 33 finns ännu i januari Vasa stads koncernförvaltnings tillfälliga lokal. Förvaltningen flyttar ut ur lokalen i början av februari till den renoverade Styrelsegården på Vasaesplanaden.

Raastuvankadun päiväkoti