Förbigå menyn

Information om coronaviruset

lapset soittavat ukulelea

Artikelkategorier: Nyheter

I Onkilahden yhtenäiskoulu lär man sig i takt med musiken

Musikklasserna har långa traditioner i Vasa, eftersom de har funnits i vår stad i över 40 år. Enligt femteklassarna i Onkilahden yhtenäiskoulu är det bästa med musikklassen att få uppträda, sjunga och spela gitarr.

Femteklassaren Aada Laulaja trivs i musikklassen och vill lära sig spela olika instrument.

-Jag håller på att lära mig spela gitarr, och det gillar jag. Tidigare har jag också spelat fiol och nu spelar jag piano. I musikklassen kan man på sitt eget sätt leva i takt med musiken och sjunga, beskriver Aada.

I Vasa kan man börja i musikklass genast i första klassen i grundskolan eller söka sig dit i den kompletterande ansökan i tredje eller sjunde klassen. Eleverna fortsätter i musikklassen genom hela den grundläggande utbildningen till och med nionde klassen.

I musikklassen är samma grupp tillsammans genom hela den grundläggande utbildningen.

-Jag tycker att musiken förenar oss verkligt bra som klass, beskriver Aada.

Flera musiktimmar

I Vasa finns musikklasserna vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Musikklasserna har 1–4 veckotimmar mera musik än andra klasser, beroende på årskurs. Vid undervisningen i musik fördjupas och breddas musikkunskaperna i enlighet med den betonade undervisningsplanen.

-Musikklasserna gör också mera tillsammans bl.a. tack vare uppträdandena, och det påverkar klassandan positivt, berättar biträdande rektor Markku Nirkkonen.

När läget är normalt får eleverna i musikklassen uppträda vid skolans fester samt varje år bl.a. vid de traditionella jul- och vårkonserterna.

-Det bästa med musikklassen är att få sjunga och uppträda, berättar femteklassarna Aurora Aaltonen och Aku Korhonen.

Studierna vid musikklassen kulminerar i en musikal som eleverna i nionde klassen själva har gjort. Enligt Nirkkonen har mången elev i musikklassen fått en livslång hobby eller ett yrke av musiken.

Ansökan till musikklasserna i samband med anmälan till skolan 11–24.1

De förstaklassare som inleder sin skolgång hösten 2021 kan söka till musikklassen i samband med anmälan till skolan 11–24.1.2021.

Eleverna väljs till musikklassen enligt lämplighet och eget intresse och föräldrarna hörs i saken. Kallelse till lämplighetsprov sänds till vårdnadshavarna efter anmälan till skolan. Barnen kommer till provet tillsammans med föräldrarna.

-I lämplighetsprovet leker barnen till musik och sjunger tillsammans. En viktig urvalsgrund är att både eleven och föräldrarna förbinder sig till musikklassverksamheten, säger Nirkkonen.

Publicerad: 12.01.2021