Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkii päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Nyheter

I Orrnäs byggs ett nytt daghem: besvara enkäten och påverka planeringen

Det byggs ett nytt daghem i Orrnäs under de närmaste åren. Projektet är för närvarande i projektplaneringsskedet, där utgångspunkterna för planeringen utreds. Familjerna kan nu besvara en enkät på nätet och säga sin åsikt om en fungerande daghemsmiljö och planeringen av daghemmet.

Besvara enkäten här!

I enkäten finns frågor om bland annat det nya daghemmets gårdsområden och vilka aspekter familjerna hoppas att man särskilt fäster uppmärksamhet vid när det nya daghemmet planeras.

Det nya daghemmet beräknas bli färdigt 2023

Den nuvarande daghemsbyggnaden i Orrnäs uppfördes på 1980-talet och skulle kräva en omfattande ombyggnad inom de närmaste åren. Nämnden för fostran och undervisning beslutade för sin del i maj 2020 att det ska byggas ett nytt daghem på området och att den gamla byggnaden ska rivas.

Projektplanen är avsedd att bli färdig senast i mars. Byggandet kunde inledas 2022 och det nya daghemmet vara i bruk 2023. Den nuvarande byggnaden är i användning tills den nya byggnaden är färdig.

Det föreslås att det nya daghemmet uppförs i närheten av den nuvarande daghemsbyggnaden.

Direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi säger att det nuvarande daghemmet i Orrnäs är i nöjaktigt skick med tanke på byggnadens ålder.

– I fastigheten har inte konstaterats finnas någonting som är skadligt för hälsan. Därmed är det tryggt att vistas i byggnaden tills vi får de nya lokalerna.

Publicerad: 14.01.2021