Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Palosaaren päiväkoti

Artikelkategorier: Nyheter

Förslag: I Orrnäs byggs ett nytt daghem, verksamheten vid daghemmet Palosaaren päiväkoti flyttas till skolan

I Orrnäs byggs inom de närmaste åren ett nytt daghem, och det föreslås att verksamheten vid daghemmet Palosaaren päiväkoti flyttas till Palosaaren koulus lokaler. Båda daghemmens nuvarande byggnader skulle inom de närmaste åren kräva en väldigt omfattande och dyr grundlig renovering.

Daghemmens situation har utretts av en gemensam behovsutredningsgrupp inom Vasa stads småbarnspedagogik och hussektor. Nämnden för fostran och undervisning behandlar båda daghemmens behovsutredningar på sitt sammanträde 13.5.2020.

Teeriniemen päiväkotis fastighet har byggts på 1980-talet. Hösten 2018 beställde Vasa stads hussektor en fukt- och inneluftteknisk konditionsundersökning i daghemmets lokaler av Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Enligt undersökningen är behovet av en grundlig renovering omfattande inom en nära framtid.

– Vår arbetsgrupp föreslår att ett nytt daghem byggs i Orrnäs. Vårt främsta mål är att få nya lokaler för daghemmet på den nuvarande tomten. Alternativa platser i området har utretts, säger direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Savola-Vaaraniemi säger att det nuvarande daghemmet i Orrnäs är i nöjaktigt skick sett till sin ålder.

– Inget som är farligt för hälsan har konstaterats i fastigheten, så det är säkert att vistas där till dess att vi får nya lokaler.

Om nämnden godkänner arbetsgruppens förslag, görs en projektplan för byggprojektet kring det nya daghemmet i Orrnäs. Avsikten är att planen blir klar före utgången av år 2020.

I så fall kan byggandet inledas år 2022 och det nya daghemmet användas år 2023. Den nuvarande daghemsbyggnaden används till dess att den nya byggnaden är färdig.

Palosaaren päiväkoti skulle passa bra i skolans lokaler

Även daghemsbyggnaden som byggdes i Brändö år 1973 förutsätter en omfattande och dyr grundlig renovering inom de närmaste åren.

– Vi föreslår att den nedlagda skolan Palosaaren koulus lokaler tas i daghemsbruk. Enligt en bedömning skulle totalt åtta grupper och 150 barn rymmas i lokalerna. Gårdsområdet och möjligheterna till utomhusaktiviteter är bra, säger Savola-Vaaraniemi.

För att byggnaden ska kunna tas i daghemsbruk, förutsätts bland annat vissa åtgärder i fråga om tillgänglighet. Byggandet och ändringsarbetet kan inledas år 2023 och byggnaden tas i daghemsbruk år 2024

Skolbyggnaden fungerar som tillfälliga lokaler för Vanhan Vaasan koulu till utgången av år 2022, och efter det saknas ett nytt användningsändamål för byggnaden.

I den nuvarande daghemsbyggnaden har man under årens lopp gjort mätningar av inomhusluften och fuktkartläggningar, och på basis av resultaten har nödvändiga åtgärder vidtagits. Rapporter har gjorts över alla åtgärder och vårdnadshavarna har informerats på ett ändamålsenligt sätt.

Publicerad: 08.05.2020