Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset koulussa

Artikelkategorier: Nyheter

I Sunnanvik lär man sig på engelska

Publicerad: 11.12.2019

Uppdaterad: 20.1.2020

I Vasa har en ny skolstig för engelskspråkiga elever startat i höst. Vid sidan av den tvåspråkiga undervisningen (finska/engelska) har det grundats en linje med engelskspråkig undervisning som betjänar speciellt internationella familjer.

– It’s easier to learn in English, I can express myself.

Det tycker andraklassaren Princedavid Okorie, 8 år, som går i Suvilahden koulu. Prince kommer från Nigeria, och hemma talas det engelska och igbo. Prince gick första klassen på finska, men fick på andra klassen börja i engelskspråkig undervisning som föräldrarna hade önskat.

Lapset koulussa

I den nya sammansatta klassen i Suvilahden koulu finns det för närvarande totalt 18 elever, åtta förstaklassare och 10 andraklassare. För att bli antagen som elev är kravet att man behärskar engelska. Kunskaper i finska krävs inte.

– Under de två första åren ges undervisningen på engelska på 80 procent av lektionerna.   På finska ges undervisning fyra timmar i veckan, varav två timmar är gymnastik och två timmar undervisning i antingen modersmålet eller finska som andra språk, säger klassläraren Emmi Herler-Westeråker, som också är koordinator för den tvåspråkiga och engelskspråkiga undervisningen.

Ett bra val för familjer som bor kortvarigt i Finland

Herler-Westeråker säger att den engelskspråkiga undervisningen framför allt betjänar sådana familjer som tänker bo i Finland endast några år till exempel  på grund av en förälders arbete.

– Barnet kan genast börja gå i skolan på ett bekant språk. Finska eller svenska lär man sig normalt i ett år i förberedande undervisning för grundläggande utbildning.

Om en vistelse i Finland, som från början har planerats bli kortvarig, förlängs till mer än tre år ska eleven lära sig finska med ett mer omfattande stöd, t.ex. genom att övergå till förberedande undervisning.

– Så här går man till väga om elevens färdigheter i finska eller svenska inte annars har utvecklats tillräckligt. Förberedande undervisning rekommenderas för alla elever som har för avsikt att stanna längre i Finland, förklarar Herler-Westeråker.

Finska, svenska, engelska eller vietnamesiska som modersmål

I klassen med engelskspråkig undervisning har barnen mycket olika bakgrunder, men alla har lärt sig engelska redan före skolåldern.

Noomi Åkerholm är 8 år och har som hemspråk svenska, men hon talar också flytande engelska. Noomi bodde två år i USA på grund av pappans jobb.

– Det roligaste i skolan är arts and crafts!

Harrison Saarniaho-Bailey, 7 år, har som hemspråk engelska och finska, eftersom hans mamma är finskspråkig och pappan engelskspråkig. Hellen Van Dang, 8 år, anlände till Finland från sitt hemland Vietnam i höst.

– Pappa har lärt mig engelska, säger Hellen.

Svaret på en hård efterfrågan

Genom utvidgningen av den engelskspråkiga undervisningen svarar man på en hård efterfrågan.

– Förutom Vasafamiljer så har internationella familjer samt representanter för Vasa universitet och företagsvärlden önskat engelskspråkig undervisning, berättar skoldirektör Kari Nummela.

Utöver den nya engelskspråkiga undervisningen ordnas i Vasa tvåspråkig undervisning på engelska och finska i Suvilahden koulu (klasserna 1–6) och i Merenkurkun koulu  (klasserna 7–9). I den tvåspråkiga undervisningen studerar man parallellt på finska och engelska.

Ytterligare information om Suvilahden koulu och den engelskspråkiga undervisningen